Ние, чуварите – Платформа за борба против насилството во спортот

Ние, чуварите – Платформа за борба против насилството во спортот

Проблемот со насилството во спортот е распространет проблем во Србија и Северна Македонија. Особено меѓу врсниците, при што многу од нив доживеале некаков облик на насилство во нивните животи. Посебно штом многу луѓе редовно посетуваат спортски клубови, во овие...
INhROugh платформа за размена на знаење помеѓу клубови и организации

INhROugh платформа за размена на знаење помеѓу клубови и организации

Оваа платформа INthROugh е развиена во рамките на проектот „IN/ThROugh – моќ на меѓусекторска синергија помеѓу образованието и спортот“ со цел да понуди простор каде спортските клубови и младинските организации ќе ги разменат своите знаења, вештини и искуства со цел...