Транснационален состанок „Воспоставување на ДОС“ одржан во Скопје

Транснационален состанок „Воспоставување на ДОС“ одржан во Скопје

Транснационалниот состанок „Воспоставување на ДОС“ беше организиран во Скопје, Македонија, од 9 до 11 септември 2022 година, како дел од проектот „Door Out to more Sport for all“. На состанокот присуствуваа претставници на партнерски организации (спортски клубови и...