Писмо на намери

За Писмото

Водечките принципи и целите на проектот ДОС се сумирани во Писмото за намери. Овој документ е потпишан од претставници на спортски клубови, кампови и организации од Хрватска, Македонија и Србија. Ги поканува сите потписници да ги инвестираат своите капацитети во промовирање на активни животни стилови и социјална вклученост кај младите преку методологии засновани на спортови на отворено.

Проектот “Door Out to more Sport for all” е кофинансиран од Европската Унија.