Учествувај во истражувањето за “Door Out to more Sport for all” проектот

Учествувај во истражувањето за “Door Out to more Sport for all” проектот

Доколку сте млад човек од Србија, Хрватска или Македонија, ве покануваме да учествувате во кратка онлајн анкета која има за цел да утврди кои се преференциите на младите во областа на спортот и физичките активности и како тие се менуваат. Со учеството во ова...