Резултати од истражувањето на ДОС

Резултати од истражувањето на ДОС

Истражувањето МЛАДИНСКИ ПРЕФЕРЕНЦИ ВО СПОРТОТ И ФИЗИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ беше успешно спроведено во рамките на меѓународниот проект „Door Out to more Sport for all“. Целта на проектот е да се поттикне учеството на младите во спортот и физичките активности во Европа преку...