DOS Обука за градење капацитети, Београд

DOS Обука за градење капацитети, Београд

Од 14 до 19 ноември 2022 година во Белград, Србија, се одржа обуката за градење капацитети во рамките на проектот „Door Out Sport“. На активноста присуствуваа претставници на партнерски организации и клубови и придружни партнери кои собраа вештини за успешно...