МРЕЖА

Запознајте се со

DOS МРЕЖАТА

Нашата Story

DOS мрежа се роди од потребата да им се овозможи на младинските организации, спортските клубови и камповите да работат заедно на развивање и имплементација на иновативни и инклузивни меѓусекторски, мулти-спортски методологии за зајакнување на практикувањето на спортски и физички активности кај младите. Мрежата овозможува размена на знаења, искуства и вештини меѓу своите членови и е отворена за стекнување нови членови.

Водечки принципи на мрежата

Писмото за намери во рамките на проектот Door Out Sport е потпишано од претставници на спортски клубови, кампови и организации од Хрватска, Македонија и Србија. Ги утврдува водечките принципи и целите на проектот ДОС и ги поканува сите потписници да ги инвестираат своите капацитети во промовирање на активни животни стилови и социјално вклучување меѓу младите луѓе преку методологии засновани на спортови на отворено.

ПИСМО ЗА

НАМЕРИ

ПРИДОБИВКИ ОД ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН

N

Размена на знаење

Членовите на мрежата се посветени на споделување на искуство, знаење и примери на добри практики меѓу себе со цел да се обезбеди одржлив заеднички раст и развој.

 

N

Заеднички иницијативи

Членовите на мрежата имаат можност да поднесуваат иницијативи насочени кон искористување на методологиите на отворено спотови како алатки за неформално образование и поттикнување социјална кохезија и вклучување на ранливите групи.

N

Дисеминација

Членството во мрежата ДОС ќе му овозможи на вашиот клуб, камп или организација да ја направат својата работа видлива за широката публика од цела Европа.

 

N

Можности за соработка

Спортските клубови, кампови и организации кои се во мрежата ги споделуваат истите вредности и визии како и вие. Можете слободно да контактирате за да започнете со градење партнерства.

ПРИДРУЖИ НИ СЕ!

За да станете членка на ДОС мрежата, треба да го пополните краткиот формулар за регистрација и да добиете одобрение од администраторите на платформата. Повеќе информации можете да најдете со кликнување на врската подолу.

Проектот “Door Out to more Sport for all” е кофинансиран од Европската Унија.