Транснационален состанок „Воспоставување на ДОС“ одржан во Скопје

Транснационалниот состанок „Воспоставување на ДОС“ беше организиран во Скопје, Македонија, од 9 до 11 септември 2022 година, како дел од проектот „Door Out to more Sport for all“. На состанокот присуствуваа претставници на партнерски организации (спортски клубови и невладини организации) од Србија, Хрватска и Македонија.

Состанокот даде можност да се разговара за наодите од спроведеното истражување за преференциите на младите кога се занимаваат со физички активности и да се започне со работа на развој на иновативни методологии за спортови на отворено врз основа на тие наоди и заклучоци. Посебно внимание беше посветено на процесот на истражување на постоечките капацитети на партнерските организации и клубови со цел да се прилагодат методологиите на ДОС на постоечките капацитети и потреби на целната група, обезбедувајќи нивна применливост и во двата сектора. Методологиите на ДОС ќе бидат финализирани врз основа на придонесите од состанокот и ќе бидат јавно достапни. до сите заинтересирани клубови и младински организации.

Проектот “Door Out to more Sport for all” е кофинансиран од Ерасмус + програмата на Европската Унија.

0 Comments