Transnacionalni sastanak “Uspostava DOS-a” održan u Skoplju

Transnacionalni sastanak “Uspostava DOS-a” organiziran je u Skoplju, Sjeverna Makedonija, od 9. do 11. rujna 2022. u sklopu projekta “Door Out to more Sport for all”. Sastanku su nazočili predstavnici partnerskih organizacija (sportski klubovi i nevladine organizacije) iz Srbije, Hrvatske i Sjeverne Makedonije.

Sastanak je bio prilika da se raspravi o nalazima provedenog istraživanja o preferencijama mladih pri bavljenju tjelesnim aktivnostima te da se na temelju tih nalaza i zaključaka počne raditi na razvoju inovativnih metodologija za sportove na otvorenom. Posebna pozornost posvećena je procesu istraživanja postojećih kapaciteta partnerskih organizacija i klubova kako bi se metodologije DOS-a prilagodile postojećim kapacitetima i potrebama ciljne skupine, osiguravajući njihovu primjenjivost u oba sektora. Metodologije DOS-a bit će finalizirane na temelju doprinosa sa sastanka i bit će javno dostupne svim zainteresiranim klubovima i organizacijama mladih.


Projekt “Door Out to more Sport for all” podržan je od strane Erasmus+ programa Europske unije.

0 Comments