Rezultati DOS istraživanja

Rezultati DOS istraživanja

Istraživanje PREFERENCIJE MLADIH U SPORTU I TJELESNIM AKTIVNOSTIMA uspješno je provedeno u sklopu međunarodnog projekta “Door Out to More Sport for all”. Cilj projekta je poticanje sudjelovanja mladih u sportu i tjelesnim aktivnostima u Europi kroz višesportsku...