DOS Обука за градење капацитети, Београд

Од 14 до 19 ноември 2022 година во Белград, Србија, се одржа обуката за градење капацитети во рамките на проектот „Door Out Sport“. На активноста присуствуваа претставници на партнерски организации и клубови и придружни партнери кои собраа вештини за успешно спроведување на Насоки за методологија на ДОС во нивната секојдневна работа. Покрај тоа, тие ги подобрија своите знаења и вештини за развој и имплементација на иновативни програми за повеќе спортови на отворено, научија како да обезбедат неформално образование за младите во и преку спортот и како да го користат спортот во развојот на кампањи за подигање на свеста за справување со општествените предизвици. , учесниците научија за новите комуникациски стратегии и како да дизајнираат и водат атрактивни кампањи за вклучување на младите во спортот и промовирање на работата на спортските клубови и организации.

Проектот „Door Out to more Sport for all” е имплементиран од конзорциум од организации и спортски клубови од Србија (Кампинг сојуз на Србија, Планинарски клуб Стражилово), Хрватска (Карате клуб Мославина) и Македонија (НВО Интеркултура, Кошаркарски клуб Младост). Проектот “Door Out to more Sport for all” е кофинансиран од Европската Унија.

0 Comments