Razmena metodologija

Zašto je deljenje metodologija bitno?

Razmena znanja, veština i iskustava između onih koji rade sa mladima igra ključnu ulogu u osiguravanju da je njihov rad usklađen sa najnovijim trendovima u neformalnom obrazovanju i usklađeno sa potrebama mladih.

Da bi se olakšala razmena znanja između klubova, kampova i organizacija platforma „Door Out Sport“ svojim korisnicima donosi opciju deljenja Metodologija – Methodology Exchange Function. Sada možete da podelite svoju metodologiju sportskih aktivnosti na otvorenom za svega nekoliko minuta prateći tri jednostavna koraka.

Kako podeliti metodologiju

Korak 1

Identifikujte adekvatnu metodologiju višesportnih aktivnosti na otvorenom koja doprinosi promociji socijalne inkluzije i razumevanja. Ne zaboravite da proverite da li se ova metodologija već nalazi u DOS vodiču koji je dostupan na platformi.

Korak 2

Popunite formular za postavljanje metodologije koji se nalazi na ovoj strani. Kada budete opisivali metodologiju budite maksimalno jasni i koncizni. Kada popunite sva polja u formularu, predajte svoju metodologiju.

Korak 3

Kada je prosledite, vaša metodologija će biti ocenjena od strane članova projektnog konzorcijuma. Ukoliko je njen kvalitet zadovoljavajući metodologija će biti podeljena na DOS platformi.

Podeljene metodologije

VEŠTINE

Kratak pregled:Učesnici će naučiti razliku između tri različita koncepta, obrazovanje za, kroz i kroz sport. Biće upoznati sa otkrićem da sport može biti vredan metod za sticanje novih veština i kompetencija.Pogodno je da ovu metodologiju upoznate sa učesnicima na...

MOJ OMILJENI ENERGIZER ZA SPORTISTE

Kratak pregled:Igra se na početku prvog dana sesije, kao metod upoznavanja učesnika i podizanja energije za taj dan.Kategorija takmičenja:Komunikacija na svom / stranom jezikuTrajanje:30 minutaCiljna grupa:Bilo koji uzrastUčesnici:8-30 učesnikaMaterijali i...

KRENI!

Trajanje:60 minutaCiljna grupa:Stariji od 16 godina – važi za sve sportoveVeličina grupe:10 – 30Ljudski resursi:Jedan mentorPotreban prostor:Otvoreni prostor (sud, velika soba ili otvorena vrata)Potrebni materijali:Jedan dugačak komad tanke žice/trakeKartice sa...

PRONAĐI PRAVI TEMPO!

Trajanje:90 minuta (aktivnost može bitikraće u zavisnosti od broja učesnika)Ciljna grupa:Stariji od 13 godina – važi za sve sportoveVeličina grupe:Bilo koji broj učesnikaLjudski resursi:Jedan mentorPotreban prostor:Otvoreni prostor (sud, velika soba ili otvorena...

Podelite svoju metodologiju

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.