Biblioteka

Uvod

DOS biblioteka je mesto za prikupljanje i čuvanje znanja koje može da se iskoristi kako bi se poboljšalo učešće mladih u sportskim i fizičkim aktivnostima širom Evrope kroz upotrebu inovativnih metodologija neformalnog obrazovanja baziranih na sportskim aktivnostima na otvorenom. Biblioteka sadrži inovativni DOS vodič, DOS preporuke i izbor relevantnih resursa koji su razvijeni u okviru drugih projekata.

Vodič

DOS je interaktivno uputstvo koje će korak po korak omogućiti vašim sportskim klubovima, organizacijama ili kampovima da uključe pristup višesportnih aktivnosti na otvorenom u svoj rad i inspirišu mlade da se više uključe u fizičke aktivnosti i neformalno obrazovanje.

Resursi

Pregledajte zbirku vodiča, priručnika i alata koje su razvili klubovi i organizacije širom Evrope. Oni vam mogu pomoći u vašem radu na korišćenju metodologija sportskih aktivnosti na otvorenom i pozivanju mladih da se više bave fizičkim aktivnostima.

Podeljeni resursi

Mi, Čuvari – Platforma za borbu protiv nasilja u sportu

Problem nasilja u sportu je rasprostranjen problem u Srbiji i Severnoj Makedoniji. Posebno između vršnjaka, pri čemu mnogi od njih doživljavaju neki oblik nasilja u svom životu. Pogotovo što mnogi ljudi redovno posećuju sportske klubove, u ovim dinamičnim grupama...

INTHROugh platforma za razmenu znanja između klubova i organizacija

INThROugh platforma je razvijena u okviru projekta „IN/THROugh – moć međusektorske sinergije između obrazovanja i sporta“ sa ciljem da ponudi prostor u kojem će sportski klubovi i omladinske organizacije razmenjivati svoja znanja, veštine i iskustva kako bi...

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.