VEŠTINE

VEŠTINE

Kratak pregled:Učesnici će naučiti razliku između tri različita koncepta, obrazovanje za, kroz i kroz sport. Biće upoznati sa otkrićem da sport može biti vredan metod za sticanje novih veština i kompetencija.Pogodno je da ovu metodologiju upoznate sa učesnicima na...
MOJ OMILJENI ENERGIZER ZA SPORTISTE

MOJ OMILJENI ENERGIZER ZA SPORTISTE

Kratak pregled:Igra se na početku prvog dana sesije, kao metod upoznavanja učesnika i podizanja energije za taj dan.Kategorija takmičenja:Komunikacija na svom / stranom jezikuTrajanje:30 minutaCiljna grupa:Bilo koji uzrastUčesnici:8-30 učesnikaMaterijali i...
KRENI!

KRENI!

Trajanje:60 minutaCiljna grupa:Stariji od 16 godina – važi za sve sportoveVeličina grupe:10 – 30Ljudski resursi:Jedan mentorPotreban prostor:Otvoreni prostor (sud, velika soba ili otvorena vrata)Potrebni materijali:Jedan dugačak komad tanke žice/trakeKartice sa...