MESTO ZA RAZMENU

NOVOSTI

Naredni odeljak sadrži najnovije vesti koje se odnose na primenu projekta „Door Out Sport“.

DOS Pilot događaj održan na Zlatiboru

U okviru „Door Out to more Sport for all“, na Zlatiboru u Srbiji, od 25. do 27. juna 2023. godine, održana je DOS pilotska manifestacija koja je okupila mlade iz Srbije, Hrvatske i Severne Makedonije. Događaj je omogućio mladima da saznaju više o značaju sporta na...

UČESTVUJTE NA DOOR OUT SPORT – PILOTING DOGAĐAJU U SRBIJI

Dobrodošli u projekat Door Out Sport! Tražimo mlade ljude koji će nam se pridružiti u uspostavljanju novog koncepta bavljenja sportom – zabavnijeg, edukativnog, atraktivnijeg i više prilagođenom navikama mladih! I na otvorenom je! Pitate se kako izgleda taj sport? To...

DOS Trening za podizanje kapaciteta je održan u Beogradu

Trening za podizanje kapaciteta projekta „Door Out Sport“ je održan u Beogradu u Srbiji od 14. do 19. novembra 2022. godine. Na sastanku su bili prisutni predstavnici partnerskih organizacija i klubova kao i pridruženih saradnika koji su kroz svoji rad prikupili...

Transnacionalni sastanak „Uspostavljanje DOS“ održan u Skoplju

Transnacionalni sastanak “Uspostavljanje DOS” je organizovan u Skoplju, Severna Makedonija od 9. do 11. septembra 2022. godine, kao deo „Door Out to more Sport for all“ projekta. Sastanku su prisustvovali predstavnici partnerskih organizacija (sportski klubovi i...

Rezultati DOS Istraživanja

Samo istraživanje je imalo zadatak da utvrdi dominantne navike i modele učešća mladih u sportu i fizičkim aktivnostima, kako se menjaju i kakav je uticaj COVID-19 pandemije na njih. Više od 330 mladih ljudi iz Srbije, Hrvatske i Severne Makedonije je učestvovalo u...

Učestvujte u istraživanju u okviru projekta „Door Out to more Sport for all“

Ukoliko ste mlada osoba iz Srbije, Hrvatske ili Severne Makedonije, pozivamo vas da učestvujete u kratkoj onlajn anketi čiji je cilj da utvrdi kakve su preferencije mladih u sportu i fizičkim aktivnostima i kako se one menjaju. Učešćem u ovom istraživanju, pomoći ćete...

INICIJATIVE

Podelite inicijativu

DOS platforma je dizajnirana da omogući bilo kome ko ima dobru ideju da pokrene i podeli bilo koju inicijativu za međunarodnu i međusektorsku saradnju u vezi sa korišćenjem obrazovanja u sportu i kroz sport kao alata za podršku mladima.

Naučite kako da prosledite vašu inicijativu klikom na dugme ispod.

Inicijative

Pregledajte inicijative koje su podeljene preko DOS platforme.

O važnosti uključivanja više programa za sportove na otvorenom u nastavne planove i programe nastave fizičkog vaspitanja

Učešće u fizičkoj aktivnosti je neophodno za održavanje zdravog načina života. Sa rasprostranjenošću sedentarnog načina života i povećanjem vremena ispred ekrana, važnije je nego ikada podsticati decu da izađu napolje i da se kreću. Jedan od načina da se promoviše...

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.