Razmena inicijativa

Veliki uticaj na život čitave zajednice mogu imati inicijative za saradnju koje imaju za cilj poboljšanje međusektorske i transnacionalne saradnje među sportskim klubovima i omladinskim organizacijama kada je u pitanju korišćenje metodologija sportskih aktivnosti na otvorenom kao alata za povećanje društvene inkluzije i kohezije ranjivih grupa. Zato vam platforma omogućava da podelite vašu inicijativu sa zainteresovanim stranama širom Evrope.

Pošaljite nam svoju inicijativu

 

Koristite ovaj formular da podneste svoju inicijativu.

Važno je da budete jasni i precizni prilikom opisivanja. Jednom kada nam pošaljete vašu inicijativu administratori platforme i predstavnici projektnih partnera će pregledati njen sadržaj. Sve inicijative koje ispunjavaju minimum zahteva u pogledu kvaliteta i količine sadržaja će biti objavljene na platformi i vidljive u odeljku „Inicijative“ i stranice „Mesto za razmenu“.

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.