Razmjena inicijativa

Inicijative za suradnju usmjerene na poticanje međusektorske i transnacionalne suradnje među sportskim klubovima i organizacijama mladih za korištenje metodologija sportova na otvorenom kao alata za poticanje socijalne uključenosti i kohezije ranjivih skupina mogu imati veliki utjecaj na živote cijelih zajednica. Zato vam ova platforma omogućuje da svoju inicijativu podijelite s dionicima iz cijele Europe.

Upotrijebite ovaj obrazac za slanje svoje inicijative.

 

Upotrijebite ovaj obrazac za slanje svoje inicijative.

Važno je biti jasan i precizan kada ga opisujete. Nakon što nam je inicijativa poslana, administratori platforme i predstavnici partnera na projektu procijenit će njezin sadržaj. Sve inicijative koje ispunjavaju minimalne zahtjeve u pogledu kvalitete i kvantitete sadržaja bit će objavljene na platformi i vidljive unutar Initiatives feeda stranice Sharing point.

Projekt “Door Out to more Sport for all” sufinanciran je sredstvima Europske unije.