Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 3

Obrazovanje za sport, u sportu i kroz sport – kako to radimo?

Eksperti za obrazovanje i različiti obrazovni radnici uvek ističu edukativni potencijal svih aktivnosti u kojima možemo učestvovati. Učenje se događa kao deo mehanizma za preživljavanje koji smo razvili. U situacijama kada je ovaj proces planira, možemo da govorimo o obrazovanju. Sport je sam po sebi organizovana i planirana aktivnost. Ako mu dodamo još i edukativnu svrhu, to znači dvostruko planiranje ali ne nužno i dva potpuno odvojena procesa. Iskustveno učenje se dešava kroz delanje.

U zavisnosti od toga koje obrazovne ciljeve želimo da postignemo, možemo da govorimo o tri modela učenja koji su povezani sa sportom i o sportu kao potencijalnom sredstvu za učenje i obrazovanje. Prema tome, treba da napravimo razliku između obrazovanja ZA, U i KORZ spot.

OBRAZOVANJE

ZA

SPORT

Tradicionalni sportski klubovi, sportske organizacije i škole fokusirani su na sportske performanse i rezultate svojih članova i učenika. Veštine koje oni stiču odnose se na sam sport i na taj način oni razvijaju kompetencije u različitim sportskim disciplinama. Fokus trenera u radu sa mladima je da im pruži podršku u razvoju individualnih kompetencija za poboljšanje fizičkih performansi. Ovde je reč o obrazovanju ZA sport i u tom kontekstu postoji mali prostor i mogućnost za uključivanje neformalnog obrazovanja. Ipak, mladi ljudi uče o fer-pleju, timskom duhu i saradnji, tako da uče o vrednostima i stiču važne socijalne veštine, ali neplanski i nepredviđeno.

OBRAZOVANJE

U

SPORTU

Sa konceptom obrazovanja u sportu približavamo se planiranom i strukturiranom učenju sa konkretnim ciljevima učenja koji se mogu postići njime. Učenje kroz sport obično znači da će se učenici bolje upoznati sa društvenim benefitima kao što su zdravlje, blagostanje, javna dobrobit ili socijalna inkluzija. Osnovna namera sportske edukacije je da se učesnicima objasni da će bavljenjem različitim sportovima da nauče više o zdravim stilovima života i na taj način podignu svest o zdravstvenim problemima i svom zdravlju. U ovom modelu učenja postoji jasna obrazovna namera, ali nam nedostaje širi spektar tema koje bi njime trebalo da budu obuhvaćene. Mlade ljude treba da opremimo socijalnim veštinama i kompetencijama koje bi mogle uticati na njihovu svest o društvenim praksama u savremenom društvu i pripremiti ih da učestvuju u promeni politika koje utiču na njihove živote. Tu na scenu stupa obrazovanje kroz sport.

OBRAZOVANJE

KROZ

SPORT

Za koncept obrazovanja kroz sport, potrebno je da integrišemo i implementiramo sportske elemente u obrazovne svrhe da bismo se pozabavili društvenim problemima, razvili socijalne kompetencije i izazvali trajnu transformaciju društva. Kao i svaka druga aktivnost neformalnog obrazovanja, sesije učenja kroz sport su planirane i pripremljene, jasne, realne i sa merljivim ishodima nakon sprovođenja. Formula je NFO + sport, nakon čega možemo govoriti o razvoju ključnih kompetencija pojedinaca i grupa u cilju doprinosa ličnom razvoju i održivoj transformaciji društva.

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.