Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 3

Obrazovanje za sport, u sportu i kroz sport – kako to činimo?

Stručnjaci za učenje i razni edukatori uvijek naglašavaju obrazovni potencijal svih aktivnosti u koje se možemo uključiti. Učenje se uvijek događa kao mehanizam preživljavanja koji smo razvili. U situaciji kada je ovaj proces planiran, možemo govoriti o obrazovanju. Sport za sebe je organizirana i planirana aktivnost. Dodavanje obrazovne svrhe znači dvostruko planiranje, ali ne nužno dva potpuno različita procesa. U iskustvenom učenju to se događa kroz djelovanje.

Ovisno o tome koji su obrazovni ciljevi koje želimo postići, možemo govoriti o tri modela učenja vezana uz sport i sport kao potencijalno sredstvo učenja i obrazovanja. Stoga trebamo razlikovati obrazovanje ZA, U i KROZ sport.

OBRAZOVANJE

ZA

SPORT

Tradicionalni sportski klubovi, sportske organizacije i škole usmjereni su na sportske nastupe i rezultate svojih članova i učenika. Vještine koje stječu vezane su uz sam sport te na taj način razvijaju kompetencije sportskih nastupa u različitim sportskim disciplinama. Fokus trenera u radu s mladima je podržati ih u razvoju individualnih kompetencija za poboljšanje tjelesne izvedbe. Ovdje je riječ o Obrazovanju ZA Sport i u tom kontekstu malo je prostora i mogućnosti za ulazak neformalnog obrazovanja. Ipak, mladi uče o „fair-play“-u, timskom duhu i suradnji te uče o vrijednostima i stječu važne socijalne vještine, ali ne na planiran i namjeran način.

OBRAZOVANJE

U

SPORTU

S konceptom Obrazovanje U sportu približavamo se planiranom i strukturiranom učenju s konkretnim ciljevima učenja koje treba postići. Učenje kroz sport obično znači da će učenici biti bolje upoznati s društvenim uzrocima kao što su zdravlje, dobrobit, javna dobrobit ili socijalna uključenost. Glavna namjera edukacije sportom je objasniti sudionicima da se bavljenjem različitim sportovima očekuje da će naučiti više o zdravim stilovima života i na taj način podići njihovu svijest o zdravstvenim problemima i vlastitoj dobrobiti. U ovom modelu učenja postoji jasna obrazovna namjera, ali nam nedostaje širi opseg tema koje bi njime trebale biti obuhvaćene. Moramo mlade ljude opremiti društvenim vještinama i kompetencijama koje bi mogle utjecati na njihovu svijest o društvenim praksama u suvremenom društvu i pripremiti ih za sudjelovanje u mijenjanju politika koje utječu na njihove živote. Tu na scenu stupa obrazovanje kroz sport.

OBRAZOVANJE

KROZ

SPORT

Za koncept obrazovanja kroz sport, moramo integrirati i implementirati sportske elemente u obrazovnu svrhu kako bismo se pozabavili društvenim problemom, razvili društvene kompetencije i potaknuli trajnu društvenu transformaciju. Kao i svaka druga neformalna obrazovna aktivnost, aktivnosti i radionice učenja kroz sport su planirane i pripremljene, jasne, realne i s mjerljivim ishodima nakon provedbe. Formula je NFO + sport nakon čega se može govoriti o razvoju ključnih kompetencija pojedinaca i grupa kako bi se doprinijelo osobnom razvoju i održivoj društvenoj transformaciji.

Projekt “Door Out to more Sport for all” sufinanciran je sredstvima Europske unije.