Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 2

Šta su inkluzivne višesportne aktivnosti na otvorenom (DOS)?

Odabir i motivacija učesnika – Ako ste sportski klub, verovatno već imate učesnike za odav događaj ali ovo je za vas takođe potencijalna šansa da dođete do nekih novih korisnika. Ovde treba da primenite znanje i veštine koje smo sa vama podelili u delu ovog Priručnika koji se tiče priprema vaših strategija komunikacije.

Ako niste sportski klub, verovatno ćete objaviti poziv na učešće u vašoj aktivnosti. Odlučite unapred koja je vaša ciljan publika da biste mogli adekvatno da se pripremite za komunikaciju sa njima. Svaka poruka koju podelite treba da bude prilagođena potrebama vaših učesnika. Treba da ih motivišete da se priključe vašem radu i konkretnom DOS događaju koji pripremate. Takođe je važno da poznajete svoju publiku za kampanje na društvenim mrežama u kojima ćete objavljivati pozive za učesnike. vodite računa da i date sve potrebne informacije i da navedete benefite za učesnike.

Priprema DOS programa i agende – Ako organizujete višednevni DOS događaj, treba da pripremite detaljnu agendu. Neka ona ima logičan tok koji je u skladu sa ciljevima vašeg događaja. Treba da budete upoznati sa svim koracima za implementaciju metode koju ste odabrali za vaš događaj. Podelite zadatke među članovima svog tima i vodite evidenciju o napretku. Dajte jasne i jednostavne instrukcije svojim učesnicima. pripremite jednostavan scenario aktivnosti koji možete da pratite. Uvek imajte na umu bezbednosne mere i protokole. Budite dostupni za pitanja komentare. Vodite svoju grupu. prilagođavajte se različitim okolnostima. I najvažnije: zabavljajte se!

Priprema DOS programa i agende – Ako organizujete višednevni DOS događaj, treba da pripremite detaljnu agendu. Neka ona ima logičan tok koji je u skladu sa ciljevima vašeg događaja. Treba da budete upoznati sa svim koracima za implementaciju metode koju ste odabrali za vaš događaj. Podelite zadatke među članovima svog tima i vodite evidenciju o napretku. Dajte jasne i jednostavne instrukcije svojim učesnicima. pripremite jednostavan scenario aktivnosti koji možete da pratite. Uvek imajte na umu bezbednosne mere i protokole. Budite dostupni za pitanja komentare. Vodite svoju grupu. prilagođavajte se različitim okolnostima. I najvažnije: zabavljajte se!

Priprema DOS programa i agende – Ako organizujete višednevni DOS događaj, treba da pripremite detaljnu agendu. Neka ona ima logičan tok koji je u skladu sa ciljevima vašeg događaja. Treba da budete upoznati sa svim koracima za implementaciju metode koju ste odabrali za vaš događaj. Podelite zadatke među članovima svog tima i vodite evidenciju o napretku. Dajte jasne i jednostavne instrukcije svojim učesnicima. pripremite jednostavan scenario aktivnosti koji možete da pratite. Uvek imajte na umu bezbednosne mere i protokole. Budite dostupni za pitanja komentare. Vodite svoju grupu. prilagođavajte se različitim okolnostima. I najvažnije: zabavljajte se!

Priprema DOS programa i agende – Ako organizujete višednevni DOS događaj, treba da pripremite detaljnu agendu. Neka ona ima logičan tok koji je u skladu sa ciljevima vašeg događaja. Treba da budete upoznati sa svim koracima za implementaciju metode koju ste odabrali za vaš događaj. Podelite zadatke među članovima svog tima i vodite evidenciju o napretku. Dajte jasne i jednostavne instrukcije svojim učesnicima. pripremite jednostavan scenario aktivnosti koji možete da pratite. Uvek imajte na umu bezbednosne mere i protokole. Budite dostupni za pitanja komentare. Vodite svoju grupu. prilagođavajte se različitim okolnostima. I najvažnije: zabavljajte se!

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.