Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 4

DOS metode učenja

10. FRIZBI ZA OSLOBOĐENJE PČELA

Tema:

mentalno zdravlje, timski rad i saradnja

Ciljna grupa:

15+

Veličina grupe: 15-20 učesnika
Vreme:

60-70 minuta

Materijal i okruženje:

Trebaće vam dva frizbija za svaki tim, papirne čaše i papiri sa napisanim izjavama.

Aktivnost može da se organizuje bilo gde na otvorenom gde je moguće bacati i hvatati frizbi.

Pregled:

U ovoj aktivnosti učesnici će igrati novu igru koristeći frizbi kako bi učili o problemima mentalnog zdravlja i pozitivnom načinu razmišljanja.

Priprema:

Za deo igre koji sadrži kviz, trebalo bi pažljivo da izaberete pitanja koja se odnose na mentalno zdravlje mladih. Konsultujte se sa psihologom u vašoj organizaciji ili sportskom klubu. Pripremite sve odgovore i budite spremni za eventualna dodatna objašnjenja.

Uputstvo:

Započnite aktivnost vežbom za podizanje energije. Učesnici treba da se dobacuju frizbijem i da se predstave kada ga uhvate. U drugom krugu, svako ko uhvati frizbi treba da kaže nekoliko reči o sebi. U trećem krugu, kada učesnik baci frizbi treba da kaže ime onoga ko treba da ga uhvati ili reč koja ga predstavlja.

Podelite učesnike u više manjih grupa u zavisnosti od njihovog ukupnog broja.

Posle vežbe za podizanje energije objasnite učesnicima zadatak: treba da bace frizbi tako da sruše papirne čaše sa tribina na kojima će one biti poređane. Unutar svake papirne čaše nalaze se pitanja o problemima mentalnog zdravlja. Ako grupa zna odgovor na pitanje, dobijaju bodove, ako ne, ovu čašu treba ponovo postaviti na mesto na kom je prethodno bila.

Igra traje dok se ne odgovori na sva pitanja. Na kraju proglasite pobednika i započnite debrifing.

Ideje za pitanja:

Šta je anksioznost?

Šta je aktivno slušanje?

Koji su znakovi depresije?

Ko je odgovoran za pružanje podrške mladima koji se suočavaju sa izazovima vezanim za mentalno zdravlje?

Saveti:

Pobrinite se da niko iz grupe ne daje izazovne odgovore na pitanja kako biste izbegli reakciju mladih ljudi koji se u njima prepoznaju. Stalno ih podsećajte na važnost međusobnog poštovanja i da možda nikada neće saznati sa kakvim se teškoćama suočavaju ljudi oko njih.

Ideje za evaluaciju i prikupljanje povratnih informacija:

Da li su svi osećali da mogu da učestvuju?

Da li je grupa funkcionisala demokratski ili je postojao izabrani vođa?

Da li je bilo teško redizajnirati igrališta i teretane na otvorenom?

Da li je bilo lako koristiti postojeća igrališta i teretane?

Koji predlog se svima najviše dopao?

Da li su predlozi bili inkluzivni?

Da li možete da zamislite da nadležni donosioci odluka prihvate naše predloge za promene?

Koga biste pokušali da ubedite da vam pruži podršku za ovu ideju?

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.