Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 4

DOS metode učenja

9. IGRALIŠTE PO SVAČIJOJ MERI

Tema:

inkluzija, diskriminacija, zalaganje za izmenu politika

Ciljna grupa:

16+

Veličina grupe:

20 učesnika

Vreme:

90 minuta

Materijal i okruženje: :

Papiti i markeri;

teretane na otvorenom, javna igrališta.

Pregled:

Učesnici će pokušati da redizajniraju javne prostore za sportske aktivnosti u prostore inkluzije i poštovanja za mlade ljude iz osetljivih društvenih grupa.

Priprema:

Izaberite javno igralište za aktivnost. Prilikom odlučivanja vodite računa o specifičnim potrebama vaših učesnika.  

Uputstvo:

Okupite učesnike na početnoj tački.

Za aktivnosti tim bildinga: podelite nekoliko zadataka koje treba da izvrši cela grupa – na primer TikTok izazovi.

Učesnici treba da zamisle profil ljudi koji koriste javna igrališta i teretane na otvorenom. U manjim grupama oni takođe treba da naprave nacrte profila osobe koje bi voleli da vide kao korisnike ovih prostora za rekreaciju i zabavu.

Nakon ovoga, tražite od učenika da daju svoje predloge o tome kako javni prostori treba da se izmene da bi bili pristupačniji većem broju mladih ljudi koji pripadaju socijalno ugroženim grupama. Ovi predlozi treba da budu dati u formi koja može da se iskomunicira sa onima koji su nadležni za donošenje odluka.

Svaka grupa treba da prezentuje deo svojih planova. Ako su reorganizovali prostor i došli do novih ideja za njegovo korišćenje, treba te ideje da prikažu drugim učesnicima.

Grupe treba da predstave svoj rad drugim učesnicima i da saslušaju njihove komentare.

Počnite debrifing.

Saveti:

Umesto aktivnosti za probijanje leda, predložite učesnicima da isprobaju sprave za vežbanje.

Stalno ih podsećajte na bezbednost i ohrabrujte ih da podrže učesnike koji nisu mnogo zainteresovani za sport objašnjavajući im prave načine za vežbanje. Ovo bi mogla biti prilika za njih da analiziraju koji deo teretane na otvorenom bi mogao da se napravi ili ponovo osmisli kako bi odgovarao potrebama svih mladih ljudi

Ideje za evaluaciju i prikupljanje povratnih informacija:

Da li su svi osećali da mogu da učestvuju?

Da li je grupa funkcionisala demokratski ili je postojao izabrani vođa?

Da li je bilo teško redizajnirati igrališta i teretane na otvorenom?

Da li je bilo lako koristiti postojeća igrališta i teretane?

Koji predlog se svima najviše dopao?

Da li su predlozi bili inkluzivni?

Da li možete da zamislite da nadležni donosioci odluka prihvate naše predloge za promene?

Koga biste pokušali da ubedite da vam pruži podršku za ovu ideju?

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.