Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 4

DOS metode učenja

9. IGRALIŠTE ZA SVE

Tema:

inkluzija, diskriminacija, zagovaranje promjena politike

Ciljna skupina:

Osobe 16+

Veličina grupe:

20 polaznika

Vrijeme:

90 minuta

Materijali i postavke:

Papiri i markeri;

Teretane na otvorenom, javna igrališta.

Pregled:

Sudionici će pokušati preobraziti javne prostore za bavljenje sportom u prostore inkluzije i poštivanja ranjivih društvenih skupina mladih.

Priprema:

Odaberite javno igralište za aktivnost. Prilikom odabira mjesta vodite računa o potrebama i specifičnostima svojih sudionika.   

Upute:

Okupite sudionike na početnoj točki.

Za aktivnosti izgradnje tima podijelite nekoliko zadataka koje bi trebala ispuniti cijela grupa – dajte im neki TikTok izazov kojeg moraju odraditi.

Recite svojim sudionicima da zamisle profil ljudi koji koriste javna igrališta i teretane na otvorenom. U malim skupinama trebaju nacrtati profile ljudi koje bi također željeli vidjeti kako koriste te prostore za rekreaciju i zabavu.

Nakon toga zamolite ih da daju svoje prijedloge kako bi te prostore trebalo preurediti kako bi bili što ugodniji za mlade ljude u socijalno nepovoljnom položaju. Trebali bi pokušati davati prijedloge na način da budu komunikativni s donositeljima odluka.

Svaka grupa treba demonstrirati segment svojih planova. Ako su preuredili prostor i došli do novih ideja kako iskoristiti postojeći, trebali bi to pokušati pokazati ostalim sudionicima.

Grupe trebaju prezentirati svoj rad drugima i saslušati njihove komentare.

Započnite promišljanje o aktivnosti s fokusom na dole navedene ideje.

Savjeti:

Kao “icebreaker” predložite sudionicima da koriste opremu za vježbanje.

Uvijek ih podsjetite na sigurnost i potaknite ih da podrže sudionike koji nisu toliko u sportu objašnjavajući im prave načine vježbanja. Ovo bi im mogla biti prilika da analiziraju koji bi dio teretane na otvorenom mogli napraviti ili dodatno osmisliti kako bi odgovarao potrebama svih mladih ljudi.

Ideje za promišljanje i evaluaciju:

Jesu li svi osjećali da mogu doprinijeti?

Je li grupa djelovala demokratski ili je bio imenovan „vođa“?

Je li bilo teško osmisliti igrališta i teretane na otvorenom?

Je li bilo lako iskoristiti postojeće?

Koji su se prijedlozi ljudima najviše svidjeli?

Koliko su prijedlozi bili inkluzivni?

Možete li zamisliti donositelje odluka da prihvate naše prijedloge promjena?

Koga biste pokušali uvjeriti da vam da podršku za to?

Projekt “Door Out to more Sport for all” sufinanciran je sredstvima Europske unije.