Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 4

DOS metode učenja

8. PRIČAJMO O SPORTU, DUŠO

Tema:

okoliš, timski rad, kreativnost, inkluzija

Ciljna skupina: Osobe 15+
Veličina grupe: 10-20 osoba
Vrijeme:

90 minuta je period potreban za pripremu novih aktivnosti + vrijeme za organizaciju i provedbu kratkog turnira

Materijali i postavke:

Stari sportski rekviziti koje možete zamoliti sudionike da ponesu sa sobom ili koje imate u klubu + Reciklirani materijali – limenke, boce, papir, toaletne role, kartoni. Škare, konac, ljepilo, selotejp, kreda. Ova se aktivnost može izvoditi bilo gdje na otvorenom kada je to prikladno za vas i vaše sudionike. Imajte na umu da će izbor okruženja utjecati na ideje o novim sportovima koje dolaze od timova.

Pregled:

Korištenjem raznih sportskih rekvizita i recikliranih materijala, sudionici će biti inspirirani da osmisle nove sportske aktivnosti isprobavajući ih na licu mjesta i kombinirajući rute i duhove postojećih sportova.

Priprema:

Za ovu aktivnost najvažniji trenutak u pripremi vezan je za prikupljanje svih materijala koji će razdoblje pripreme produžiti nego za druge aktivnosti.

Upute:
  1. Podijelite sudionike u jednake grupe od najmanje 3, a najviše 5 sudionika.
  2. Dajte svakoj grupi vrećicu materijala koji se može reciklirati.
  3. Recite sudionicima da ćete svi sudjelovati u Mini Igrama ili Mini Olimpijskim Igrama koje uključuju sve i u kojima svi moraju sudjelovati.
  4. Recite sudionicima da u svojim timovima moraju osmisliti igru ili aktivnost koristeći materijale koji se mogu reciklirati i druge materijale koji su dostavljeni te da će ta igra ili aktivnost biti dio Mini igara ili Olimpijade.
  5. Dajte svakom timu 45 minuta da osmisli 1 ili više aktivnosti i recite im da osmisle pravila koja će morati objasniti ostalima.
  6. Najmanje jedna igra iz svakog tima koristit će se kao dio Recikliranih Mini Igara za sve sudionike.
Savjeti:

Pobrinite se za vrijeme tokom turnira kako bi bio dinamičniji i zanimljiviji sudionicima. Možda biste trebali ograničiti trajanje aktivnosti u tu svrhu.

Ideje za promišljanje i evaluaciju:

Jesu li svi osjećali da mogu doprinijeti? Kako su grupe najbolje iskoristile individualne talente svojih članova?

Je li grupa djelovala demokratski ili je bio imenovan „vođa“?

Je li bilo teško osmisliti igre?

Je li bilo lako koristiti dobivene reciklirane materijale?

Koje su se igre ljudima najviše svidjele?

Je li neka grupa nakon što je isprobala igru imala potrebu promijeniti pravila?

Koliko su igre bile inkluzivne? Jesu li svi mogli sudjelovati?

Jesu li pravila svake igre bila „poštena“?

Jesu li grupe koristile reciklirane materijale na načine koje nikada ne bi zamislile prije ovih igara?

Projekt “Door Out to more Sport for all” sufinanciran je sredstvima Europske unije.