Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 4

DOS metode učenja

8. HAJDE DA PRIČAMO O SPORTU

Tema:

životna sredina, timski rad, kreativnost, inkluzija

Ciljna grupa: 15+
Veličina grupe: 10-20 učesnika
Vreme:

90 minuta je potrebno za pripremu nove aktivnosti + vreme za organizaciju i realizaciju kratkog turnira

Materijal i okruženje:

Stari sportski rekviziti koje možete tražiti od učesnika da ponesu sa sobom ili koje imate u klubu. Reciklirani materijali – konzerve, flaše, papir, limenke, toalet rolne, kartoni. Makaze, kanap, lepak, selotejp, kreda. Ova aktivnost se može obaviti bilo gde na otvorenom kada je to prikladno za vas i vaše učesnike. Imajte na umu da će izbor ambijenta uticati na ideje o novim sportovima koje dolaze od timova.

Pregled:

Koristeći različite sportske rekvizite i reciklirane materijale, učesnici će biti inspirisani da osmisle nove sportske aktivnosti isprobavajući ih na licu mesta i kombinujući pravila i duh postojećih sportova.

Priprema:

Za ovu aktivnost najvažniji trenutak u pripremi je vezan za prikupljanje svih materijala i taj deo će period pripreme učiniti dužim nego za druge aktivnosti.

Uputstvo:
  1. Podelite učesnike u jednake grupe od najmanje troje, a najviše petoro;
  2. Dajte svakoj grupi kesu reciklabilnih materijala;
  3. Objasnite učesnicima da ćete svi učestvovati Mini igrama ili Mini Olimpijadi koja će biti inkluzivna za sve i da svi moraju da učestvuju;
  4. Objasnite učesnicima da unutar svojih timova treba da osmisle igru ili aktivnost koristeći materijale koji se mogu reciklirati i druge materijale koji su obezbeđeni i da će ta igra ili aktivnost biti deo Mini igara ili Olimpijskih igara
  5. Dajte svakom timu 45 minuta da osmisli jednu ili više aktivnosti i tražite od njih da uspostave pravila igre koja će objasniti drugim učesnicima;
  6. Najmanje jedna igra od svakog tima će biti deo Recikliranih mini igara u kojima će svi učestvovati.
Saveti:

Vodite računa o vremenu tokom turnira kako biste ga učinili dinamičnijim i zanimljivijim za vaše učesnike. Možda bi iz tog razloga trebalo da ograničite trajanje aktivnosti.

Ideje za evaluaciju i prikupljanje povratnih informacija:

Da li su svi osećali da mogu da učestvuju? Na koji način su grupe najbolje upotrebile individualne talente svojih članova?

Da li je grupa funkcionisala demokratski ili je postojao izabrani vođa?

Da li je bilo teško osmisliti igre?

Da li je bilo jednostavno iskoristiti ponuđene reciklabilne materijale?

Koja igra se svima najviše dopala?

Da li je neka grupa imala potrebu da promeni pravila igre kada ih je isprobala?

Koliko su igre inkluzivne? Da li je svako mogao u njima da učestvuje?

Da li je svaka igra imala fer pravila?

Da li su grupe koristile reciklabilne materijale na načine koji im ranije nikada nisu pali na pamet?

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.