Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 4

DOS metode za učenje

2. KAMP LJUDSKIH PRAVA

Tema:

demokratija, ljudska prava, jednakost, rešavanje problema, otpornost

Ciljna grupa: 15 godina i stariji, ali ukoliko se dobro pripremite, aktivnost možete uključiti i mlađe učesnike
Veličina grupe:

10-20 učesnika podeljenih u manje grupe

Vreme:

Preporučeno vreme trajanja je 60 minuta. Možete prilagoditi vreme trajanja ukoliko je potrebno – kraće za mlađu decu, a duže i komplikovanije za mlađe punoletnike.

Materijal i okruženje:

Manje grane i štapići za paljenje vatre, šibice, upaljač, novine.

Aktivnost treba da se odvija na otvorenom mestu kao što je poljana sa minimalnim mogućnostima za širenje požara. Savršeno mesto bi bilo pored vode.

Pregled:

Učesnici treba da rade zajedno kako bi zapalili logorsku vatru. To će raditi u više različitih grupa, a svaka grupa će imati drugačije materijale za paljenje vatre. Kroz ovo iskustvo će učesnici učiti o jednakosti i društvenim razlikama kao i o mogućnostima da promene svoj status tokom aktivnosti.

Priprema: Počnite od pripreme dve grupe materijala za logorsku vatru. Ovi materijali treba da predstavljaju društvenu nejednakost i zato jedna grupa treba da ima teži zadatak od druge. pripremite dovoljnu količinu vode za slučaju nužde ako se vatra otme kontroli. Ovu aktivnost zbog bezbednosti treba da vode najmanje dva facilitatora.
Uputstvo:

Korak 1 – Podelite učesnike u dev grupe. Objasnite im šta će raditi. Detaljno objasnite zadatak, a paralelno objasnite učesnicima i bezbednosne mere koje svako od njih treba da ima na umu tokom aktivnosti.

Korak 2 – Učesnici treba da se posvete zadatku. Pažljivo pratite sve što se dešava i budite na raspolaganju ako je nekome potrebna podrška. zabeležite sve stavke koje su važne za kasniju analizu i za učenje unutar grupe. Grupe imaju 20 minuta da završe zadatak.

Korak 3 – Napravite proslavu za pobednički tim. Treba da malo preterano nagradite tim koji je imao bolju početnu poziciju za izvršenje zadatka (one koji su dobili korisnije materijale).

Korak 4 – Dajte grupama priliku da se povuku na 15 minuta kako bi razgovarali o aktivnosti, o tome šta ih je najviše brinulo i šta su otkrili. Grupe treba da predstave svoje zaključke. nakon njihove prezentacije, treba da počnete sa sesijom za sakupljanje povratnih informacija.

Saveti:

Kada se budete pretvarali da favorizujete jedan tim, potrudite se da ne pređete određene granice i ne uvredite nekoga u drugoj grupi.

U poslednjoj fazi kada budete dobili povratne informacije od učesnika, dozvolite im da sami zaključe da ste dali više podrške jednom od timova. Nemojte to da otkrivate dok učesnici sami ne donesu ovaj zaključak

Ideje za evaluaciju i prikupljanje povratnih informacija:

Pitanja za deo aktivnosti posle zadatka, a pre grupnog rada:

Kako se osećate nakon aktivnosti?

Da li vam je bilo teško da izvršite zadatak?

Kakvi su vaši utisci o dinamici unutar grupe? Da li ste imali dovoljno materijala za izvršenje zadatka?

Pitanja za deo nakon grupnog rada:
Kako ste se osećali kada ste shvatili da druga grupa ima drugačije materijale za izvršenje zadatka?

Kako možete ovu aktivnost da povežete sa stvarnim životom?

Da li je bilo nekih problema u vezi sa bezbednošću tokom ove aktivnosti?

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.