Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 4

DOS metode učenja

2. KAMP PRAVA

Tema:

Demokracija, ljudska prava, jednakost, rješavanje problema, otpornost

Ciljna skupina: Osobe 15+, ali ako je priprema dobro obavljena, možete uključiti i mlađe sudionike
Veličina grupe:

10-20 ljudi podijeljenih u manje grupe

Vrijeme:

Preporučeno trajanje je 60 minuta. Možete prilagoditi trajanje, ako je potrebno, kraće za malu djecu, dulje i kompliciranije za mlade odrasle osobe.

Materijali i postavke:

Potrebna su manja drva i štap za loženje vatre, šibice, upaljač, novine.

Aktivnost bi se trebala provoditi na otvorenom, kao što je polje s minimalnim mogućnostima širenja vatre. Ako aktivnost organizirate u blizini vode, to bi bilo savršeno odabrano mjesto.

Pregled:

Sudionici će zajedno raditi na paljenju logorske vatre. Radit će to u različitim grupama, a svaka grupa će imati različite materijale koji će omogućiti sudionicima da uče o jednakosti i društvenim razlikama. Tijekom aktivnosti upoznat će se s mogućnostima promjene njihova statusa.

Priprema: Počnite s pripremom dva seta materijala za logorsku vatru. Oni bi trebali odražavati nejednakost i trebali biste pokušati da jedan od timova ima teži posao. Pripremite dovoljnu količinu vode za slučaj nužde ako požar izmakne kontroli. Najmanje dva voditelja trebaju voditi ovu aktivnost iz sigurnosnih razloga.
Upute:

Korak 1– Podijelite sudionike u dvije grupe. Objasnite svojim sudionicima što će učiniti. Uđite u detalje zadatka paralelno s objašnjenjem sigurnosnih mjera koje bi svi trebali imati na umu tijekom aktivnosti.

Korak 2– Neka sudionici obave svoj zadatak. Pažljivo pratite što se događa i budite dostupni za podršku ako je potrebna. Zabilježite sve točke koje su važne za kasniju analizu i učenje grupe. Grupe imaju 20 minuta da završe zadatak.

Korak 3– Napravite proslavu pobjedničkog tima. Trebalo bi malo pretjerati u hvaljenju tima s boljim polazištem za provedbu zadatka (onog s više iskoristivih materijala).

Korak 4– Pošaljite grupe na 15 minuta povlačenja da razgovaraju o aktivnosti i o tome koje su bile njihove glavne brige i otkrića. Grupe trebaju predstaviti svoje zaključke. Nakon njihove prezentacije trebali biste započeti s promišljanjem o aktivnosti.

Savjeti:

Kada radite na favoriziranju jednog od timova, pazite da ne prijeđete crtu kako ne biste uvrijedili nekoga u drugoj grupi.

Neka sudionici kasnije sami otkriju da ste više podržavali jednu od grupa. Nemojte im to otkriti dok sami ne otkriju tu činjenicu.

Ideje za promišljanje i evaluaciju:

Pitanja za dio aktivnosti nakon zadatka, a prije grupnog rada:

Kako se osjećate nakon aktivnosti?

Je li vam bilo teško riješiti zadatak?

Kakav je vaš dojam o dinamici u grupi? Jeste li imali dovoljno materijala za rješavanje zadatka?

Pitanja nakon grupnog rada:

Kako ste se osjećali kad ste shvatili da druga skupina ima drugačiji set materijala za zadatak?

Kako ovu aktivnost možete povezati sa stvarnim životom?

Jesu li se tijekom aktivnosti pojavili neki sigurnosni problemi?

Projekt “Door Out to more Sport for all” sufinanciran je sredstvima Europske unije.