Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 3

Šta je ciklus iskustvenog učenja?

Svaka vrsta aktivnosti koja podstiče učesnike na učenje kroz njenu implementaciju i kroz refleksije nakon nje naziva se iskustveno učenje. Ukratko, to je ono što znači učenje kroz rad. Ovde se uklapaju sport, gamifikacija, izleti, studije slučaja, simulacije itd. Prema teoriji iskustvenog učenja Dejvida Kolba, iskustveno učenje ima četiri faze: konkretno učenje, refleksivno posmatranje, apstraktna konceptualizacija i aktivno eksperimentisanje. Prve dve faze ciklusa uključuju shvatanje iskustva, a druge dve se fokusiraju na transformaciju iskustva.

Da bi iskustveno učenje postalo konkretno neformalno obrazovanje (NFO) potrebno je da imamo nameru da prenesemo neke veštine i znanja, jasno postavljene ciljeve učenja i, nakon sprovođenja aktivnosti, potrebno je da u to uključimo i vreme za debrifing i samorefleksiju. To je ono što karakteriše učenje u NFO. U NFO smo tražili inspiraciju za razvoj DOS metodologije i ovaj pristup koristimo za to. Jedina razlika je u tome što se za deo aktivnosti uvek fokusiramo na višesportne aktivnosti na otvorenom i dalje ih nadograđujemo.

Postoji mnogo razloga zašto treba da pokušamo da DOS postane deo različitih procesa učenja. Mladi treba da steknu nove socijalne kompetencije i da paralelno rade na promeni svojih fizičkih sposobnosti, sticanju zdravlja i sticanju novih praktičnih veština koje bi im mogle koristiti.

U učenju za i u sportu mogu se akumulirati različita nova znanja, ali moramo imati planirane procese učenja kroz sport da bismo ostvarili najbolji uticaj. Da bismo pomogli mladima da na ovaj način steknu nove veštine i znanja potrebna nam je metodologija koja favorizuje upotrebu sporta u kombinaciji sa NFE metodama. Moramo da obučimo ljude i za sprovođenje ovih aktivnosti.

Kada organizujte DOS aktivnost sa svrhom obrazovanja kroz sport, treba da pratite sledeće jednostavne korake:

  • Odlučite o temi u vezi sa kojom želite da vaši učesnici nešto nauče ili steknu znanja i veštine;
  • Odaberite svoju ciljnu grupu i odlučite o veličini grupe sa kojom želite da radite;
  • Procenite potrebno vreme za aktivnost;
  • Napravite listu potrebnih materijala za aktivnost koje treba pripremiti unapred;
  • Pripremite da svoju provedete kroz sve korake, naučite tačan redosled i način na koji čete im davati instrukcije tokom aktivnosti. Oko ovoga treba da se dogovorite sa svojim partnerima;
  • Napravite listu mogućih pitanja koja učesnici mogu postaviti tokom sesije posle aktivnosti. Zapamtite da se učenje događa posle aktivnosti, kada učesnici dele svoje utiske o onome što su doživeli i na koja razmišljanja ili čak promene u ponašanju su ih ta iskustva navela.

Osobe koje treniraju mlade ljude treba da prođu dodatne obuke o principima NFO kako bi razumeli moć integracije sportskih aktivnosti i NFO i mogućnost koja se time dobija za pružanje nekih novih perspektiva mladima. Takođe, NFO treneri treba da budu više informisani o pozitivnom uticaju koji sport može da ima na neformalno obrazovanje. Mladi takođe treba da se upoznaju sa mogućnostima i koristima koje mogu imati od uključivanja u ovakve aktivnosti.

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.