Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 2

Šta su inkluzivne višesportne aktivnosti na otvorenom (DOS)?

Da biste se bavili višesportnim aktivnostima na otvorenom (DOS), treba da počnete od toga da volite sve vremenske prilike. Aktivnosti napolju podrazumevaju da ste mokri ako pada kiša, a da takođe treba da istrajete i kada je napolju veoma toplo. Ali benefiti koje vi i vaši korisnici možete imati od ovih aktivnosti vrede tog truda. Višesportne aktivnosti na otvorenom se smatraju planiranim i svrsishodnim vođenim pristupom koji vodi koordinator aktivnosti na otvorenom (u ovom slučaju to su vođa, trener u neformalnom obrazovanju i sl.) Višesportne aktivnosti na otvorenom takođe podrazumevaju sticanje specifičnih znanja i veština.

Postoje dve vrste DOS aktivnosti koje možete organizovati:

a) Edukativne višesportne aktivnosti na otvorenom (u prirodi) i

b) Aktivnosti koje koriste sport za otvaranje različitih tema koje su važne za zajednicu ili društvo / aktivnosti za podizanje svesti.

Dakle recimo da je ovo prva odluka koju treba da donesete ili možda već jeste, pošto već čitate ova uputstva u potrazi za znanjem koje vam je potrebno za postizanje vašeg cilja. U svakom slučaju, koraci koji su navedeni u donjoj listi pomoći će van da se pripremite i angažujete u implementaciji DOS programa.

Ako upoznamo specifičnosti višesportnih aktivnosti na otvorenom, možemo se pripremiti da ih iskoristimo na najbolji mogući način. Za organizaciju DOS aktivnosti potrebno je da sprovedete sledeće korake:

Odberite temu. Postavite ciljeve! – Za početak, treba da znate zašto organizujete DOS aktivnost i šta je to što želite da uradite tj. koju promenu želite da donesete. DOS aktivnost koju ćete održati trebalo bi da ude u skladu sa ciljevima vašeg kluba /kampa/organizacije i trebalo bi da ima sopstvene specifične i opšte ciljeve. potrudite se da ne komplikujete previše. Ovo je put od mnogo koraka i ako odlučite da imate samo jedan cilj koji je važan za vašu zajednicu i vaše korisnike, to može biti veoma dobra odluka.
To može biti bilo šta – od rada na integraciji mladih ljudi do priprema predloga lokalnih politika o klimatskim promenama. Kada odaberete temu, treba da definišete ciljeve aktivnosti koju ćete organizovati. Oni treba da budu jasni i merljivi tako da, kada završite, možete da proverite da li su ispunjeni.

Možete da počnete od jednodnevnih događaja, ne morate žuriti sa organizacijom dužih treninga ili kampova. Kratak izlet može biti dovoljan da razmenite sa svojim učesnicima najvažnije informacije o izabranoj temi.

Odlučite koju ćete metodologiju koristiti za DOS. Treba napraviti nekoliko izbora. Kada definišete svoje ciljeve, treba da odaberete da li će vaš događaj biti edukativni DOS događaj ili DOS aktivnost ili kampanja za podizanje svesti. Nakon ovoga, treba da se odlučite za jednu od metoda koje smo za vas pripremili u okviru ovog Priručnika. Mnoge od ovih celokupno kreiranih aktivnosti se fokusiraju na inkluziju i na pitanja zaštite životne sredine ali lako mogu da se transformišu i dodatno razviju kako bi bile u skladu sa vašim potrebama.

Kada birate pristup koji ćete koristiti, mislite na temu, na vaše korisnike i na mesto gde ćete raditi. U zavisnosti od svih ovih faktora, odlučite šta je najbolja metoda za vas. Uvek imajte u vidu bezbednost svojih učesnika. Planinarenje i pešačenje su veoma atraktivne aktivnosti ali nisu adekvatne za većinu ljudi.

Potražite saradnike – Obično je tema koja muči vas i vaše članove ista ona koja smeta i drugim relevantnim akterima u vašoj zajednici kao što su drugi sportski klubovi, kampovi ili organizacije. Pokušajte da ih okupite oko svoje DOS aktivnosti. Od udruživanja snaga možete samo imati koristi i vi i vaši partneri. To može značiti više učesnika, više ideja za realizaciju i veći uticaj na zajednicu, što je uvek dobra ideja. Zajedno sa svojim partnerima razmislite o drugim akterima koji bi još mogli da podrže vaš rad. Možda će to biti lokalna uprava ili neka institucija.

Uspeh i uticaj vaše DOS aktivnosti može zavisiti od partnerstava i umrežavanja i zato pažljivo birajte.

Resursi i logistička priprema DOS aktivnosti – Na početku će biti potrebno da razmotrite resurse koji su vam na raspolaganju za organizaciju DOS aktivnosti. osim potrebnih materijala i znanja, treba da znate i da li imate facilitatore sa potrebnim veštinama. Zbog ovoga je takođe dobro da imate partnere za implementaciju DOS aktivnosti pošto to automatski podrazumeva više resursa koji u vam na raspolaganju. U svakom slučaju, moraćete da testirate i da vežbate svoje veštine u oblasti neformalnog obrazovanja u svakodnevnom radu. Nastavite da gradite svoje kapacitete za DOS aktivnosti kako biste mogli da organizujete efektivne i atraktivne aktivnosti za mlade.

Nakon analize resursa, prođite kroz svoju listu tehničkih priprema za aktivnosti.

  • Odaberite vreme i mesto i proverite da li oni odgovaraju većini učesnika,
  • Nabavite sve potrebne materijale za aktivnost,
  • Rešite pitanje transporta,
  • Nabavite osveženje i hranu za vaše učesnike ako aktivnost traje duže,
  • Pobrinite se da postoji adekvatna podrška za učesnike sa smanjenim mogućnostima,
  • Podelite uloge unutar tima tako da svako zna za šta je zadužen,
  • Primenite bezbednosne mere.

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.