Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 1

Šta želimo da postignemo?

Naša ideja, osim inicijative, je da vam damo uputstva i preporuke za sledeće: 

  • Definisanje pristupa i metoda koji su korisni za regrutovanje mladih ljudi za sportske aktivnosti tako što ćete aktivnosti učiniti prijemčivijim.
  • U ovom Priručniku smo predstavili metodologiju koja uključuje aktivnosti na otvorenom i pristup koji obuhvata više sportova, a razvio ga je naš tim. 

Pored toga, ova metodologija obuhvata i edukativnu dimenziju sporta, obrazovanje u sportu i kroz sport, a dato je i objašnjenje kako se ono sprovodi u sportskim klubovima, kampovima i organizacijama koje nemaju nikakvo iskustvo u ovoj oblasti. Ovo se takođe odnosi i na aktivnu ulogu sporta u kampanjama za podizanje svesti koje mogu biti interesantne mladima. 

Pored uvođenja pristupa koji se odnosi na obrazovanje i podizanje svesti kod naše ciljne grupe, takođe želimo da pokažemo klubovima i drugim zainteresovanim stranama kako da pripreme visoko kvalitetne komunikacione aktivnosti koje će inspirisati mlade lude da se pridruže DOS aktivnostima i programima.

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.