Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 6

Steps for making communication strategy for your dos events and programs

KORAK 3: PRIPREMA PORUKE

ono što treba da imate na umu je činjenica da je PORUKA ključ za postizanje uticaja u vašoj komunikaciji. Poruka je kratka, istinita izjava koja iznosi ono za šta se zalažete ili, u konkretnim kampanjama – šta je promena koju biste želeli da donesete svojim radom.

Ključne poruke će vam pomoći da ostvarite fokus, kontrolu i intenzitet uticaja na svoju ciljnu publiku. Vaša poruka treba da bude pripremljena na način da odgovara preferencijama vaše ciljne grupe. vaše znanje o grupi kojoj se obraćate treba da utiče na to kako ćete govoriti – kakva će biti opšta formulacija reči, koje ćete ključne reči koristiti i gde ćete objaviti svoju poruku. Svaka pravilno formulisana poruka treba da obuhvata problem o kome govorite, predloženu akciju ili promenu za koju se zalažete i poziv na akciju za vašu publiku.

Obavezno navedite ključne reči koje aludiraju na DOS u svojoj poruci. Vaši korisnici bi trebalo da stvore sliku i osećaj da su deo višesportne aktivnosti na otvorenom istog trenutka kada čuju vašu poruku. Ovo je utisak koji vaša poruka treba da proizvede.

KORAK 4: KANALI KOMUNIKACIJE

Sledeće je na redu KANALISANJE vaše poruke na pravi način. Tema marketinga sadržaja i uopšte poruka koje želite da vaša publika čuje veoma je povezana sa kanalima koje ćete koristiti da ih prenesete. U ovom trenutku treba da znamo kako da uskladimo poruku sa publikom i sa kanalima kroz koje ćemo je poslati jer je to ono što čini razliku.

Društveni mediji se odnose na učešće i povezivanje ljudi, pa razmislite o ulaganju u onlajn komunikaciju kao načinu da negujete odnose sa svojim korisnicima, dok istovremeno gradite njihovu lojalnost i strast prema klubu/kampu/organizaciji i njihovom radu. Razmislite o stalnim promenama koje se dešavaju u komunikaciji i o činjenici da različite društvene mreže zahtevaju različite vrste poruka. Na Instagramu smo, na primer, svi lepi, kako kažu, ali on je takođe potencijalno veoma dobar alat za kampanje za podizanje svesti ako je pravilno postavljen da služi ovoj svrsi. Za ovo nam je potrebno znanje kako da koristimo ovaj kanal na pravi način.

Takođe je dobro znati da mladi uglavnom komuniciraju vizuelnim putem i uključiti ih u svoju komunikaciju. Ako ih pozovete da vam se pridruže u nekoj višesportnoj aktivnosti na otvorenom, trebalo bi da vide druge ljude koji su ranije učestvovali u tome i kako je to izgledalo. Ako vam bude i smešno, možete osvojiti nagradu svojim komunikacijskim pristupom. Koristite moderne, pametne vizuelne elemente koji aludiraju na trenutno popularnu muziku, TV emisije i filmove. Kombinujte meme i gifove sa svojim proizvodima da biste promovisali DOS mladima. Vaš uspeh je siguran ako konsultujete mlade kada kreirate proizvode na društvenim mrežama. Obavestiće vas da li je dobro da doprete do svojih vršnjaka da se pridruže aktivnostima DOS-a ili da za početak razgovarate o njima.

Potrebno je da radite i na svim drugim sredstvima elektronske komunikacije: veb-sajtu, biltenu, mejlu, SMS-u, aplikacijama, itd. Pored društvenih mreža, veoma je važno da razmislite o svim ostalim kanalima komunikacije koje treba da koristite. Pomenimo neke od njih:

Štampani materijal – bilteni, godišnji izveštaji, predsezonski paketi ili indukcioni kompleti

Licem u lice – sastanci (npr. predsezonski, trenerski) informativne sesije, dani ocenjivanja ili događaji;

Fizičko okruženje – oglasne table u prostorijama, audio sistemi u objektima

Formalni – sastanci komisija, cirkularne e-mail poruke, obaveštenja

Saznanje da želimo da promovišemo nešto više od samog sporta pomoći će nam da se fokusiramo na ono što zaista govorimo mladim ljudima. Naše poruke treba da budu fokusirane na ono što bi mogli da dobiju za sebe baveći se sportom, a ne rekreacijom i takmičenjem.

 Ako ste voljni da u svoju komunikaciju uključite strateški pristup, uskoro ćete moći da vidite razliku koju on čini. Ako želite da negujete i držite svoju publiku blizu sebe, moraćete da radite na svojoj komunikaciji sve vreme, poboljšavajući svoje veštine i održavajući svoje kanale otvorenim i aktivnim. Jednom kada naučite kako to da radite, postaje prava zabava. Srećno!

Srećno!

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.