Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 6

KORACI RAZVOJA KOMUNIKACIONE STRATEGIJE ZA VAŠE DOS DOGAĐAJE I PROGRAME

Da biste postigli ciljeve, misiju i viziju vaše organizacije/kluba/kampa, potrebno je da razvijete strategiju komunikacije kao alat koji će vam pomoći u tome. Identitet vaše organizacije/kluba je predstavljen u njenom vizualnom identitetu – to je ono što je u očima javnosti slika vaše vizije i misije. Ovo važi i za vaše DOS programe i aktivnosti – svaki put kada organizujete višesportne aktivnosti na otvorenom one treba da odražavaju vaš sveukupni rad – kreirajte njihove vizualne elemente i vrednosti u skladu sa vašim radom i očuvajte svoj identitet u svakom trenutku.

Glavna uloga komunikacione strategije je da obezbedi promociju vašeg rada i aktivnosti koje sprovodite. Trebalo bi da planirate svoju komunikaciju jer svaki put kada nismo sami kreatori svoje priče, lako možemo da postanemo deo tuđeg narativa. Vladajte svojom komunikacijom jer će vam to pomoći da vladate načinom na koji ljudi doživljavaju vas i vaš naporan rad.

KORAK 1: KOMUNIKACIONI CILJEVI

Svaka komunikaciona strategija treba da ima svoje ciljeve i ciljeve kroz koje vas vodi. Definišite šta želite da postignete svojom komunikacijom na DOS programu i/ili događaju (opšti cilj komunikacije), a zatim odlučite kako ćete to uraditi (pojedinačni ciljevi komunikacije).

Vaš opšti cilj komunikacije može da bude na primer da uvedete nove upotrebe DOS programa, ali vaši pojedinačni ciljevi treba da budu konkretniji, npr. da dostignete određeni broj prijavljenih učesnika za DOS događaj koji organizujete. Vodite računa da ne isplanirate previše ali takođe nemojte da potcenite svoj uticaj. Da biste ovo postigli, treba da kreirate vaše ciljeve koristeći SMART princip. Oni treba da budu:

Specifični – ovo vam pomaže da postavite okvir u kome ćete raditi. Definišite svoj uticaj i domen. Navedite način na koji ćete raditi, u ovom slučaju kroz višesportne aktivnosti, kao i šta želite da postignete.

Merljivi – trebalo bi da budete sposobni da odredite kvantitativni aspekt svog uticaja. Ako znate broj vaših učesnika ili bilo koji drugi podatak, navedite ga.

Ostvarivi – definišite svoje kapacitete i količine posla koji možete da obavite.

Realistični – ne možemo da promenimo svet preko noći. hajde da to uradimo korak po korak.

Vremenski ograničeni – definišite datume i dinamiku svojih aktivnosti. Takođe, isplanirajte i definišite vreme kada ćete početi i kada ćete završiti svoju kampanju.

Kada postavljate cilj za promociju vašeg DOS događaja, treba da znate šta želite da postignete. Ako pozivate mlade ljude da vam se pridruže, vaš osnovni cilj bi trebalo to da odražava i zato se potrudite da u skladu sa tim definišete i pojedinačne ciljeve. Ako radite na promociji već održane DOS aktivnosti, onda definišite u svom opštem cilju i pojedinačnim ciljevima okvire vaše komunikacije koji će biti u skladu sa njom.

KORAK 2: CILJNA GRUPA

Veoma važan deo komunikacijskog putovanja je i poznavanje svoje publike, što znači da morate tačno da znate sa kim razgovarate, da poznajete svoju CILJNU GRUPU. Pošto neće svi u vašoj publici imati iste karakteristike i preferencije, takođe ćete morati da obavite SEGMENTIRANJE vaše ciljne grupe da biste detaljnije saznali ko su oni. Sve ovo je veoma važno ako želite da budete efikasniji u komunikaciji.

 Kada kažemo da treba da poznajete svoju publiku to znači da treba da budete u stanju da je prepoznate među ostalim mladim ljudima. Treba da analizirate i razumete njihovo ponašanje, navike, preferencije i performanse. Sve ovo će vam pomoći da znate kada treba da im se obratite, na kojoj platformi i sa kakvom porukom. Prednost bi bila da znate šta oni misle o aktivnostima na otvorenom i o sportu.

Imaćete različitu publiku za različite tipove kampanja i komunikacionih proizvoda i zato morate da znate podkategorije svoje ciljne grupe. Na primer, ako ciljate na srednjoškolce, morate znati da su njihove komunikacijske preferencije potpuno različite od studenata univerziteta ili drugih grupa mladih ljudi. Za početak, nećete moći da ih kontaktirate dok su u školi i shodno tome planirajte svoje vreme objavljivanja u okviru kampanje. Kontakt sa njihovim nastavnicima fizičkog vaspitanja mogao bi biti dobar način da se do njih dođe, jer oni predstavljaju autoritet koji prepoznaju, kome veruju i od koga mogu da nauče nešto o višesportnim aktivnostima na otvorenom i njihovom mogućem učešću u njima. Ovo je samo mala ilustracija onoga što treba da uključite u analizu i pristup segmentima vaše ciljne grupe.

Ako ciljnu publiku za DOS događaj koji organizujete čine vaši „stari“ korisnici, to znači da vas oni već poznaju i da će vaš pristup njima biti direktniji i zasnovan na prethodnoj istoriji vaših odnosa. Ali ako pozivate nove korisnike da vam se pridruže, vaš pristup komunikaciji će doprineti motivaciji i trebalo bi jasnije da objasnite prednosti DOS aktivnosti. Zbog toga zaista morate znati svoju ciljnu grupu. Ovo će definisati vaš komunikacijski pristup u celini.

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.