Door Out Sport VODIČ

Sljedeća 6

KORACI ZA IZRADU KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE ZA VAŠE DOS DOGAĐAJE I PROGRAME

Za postizanje ciljeva, misije i vizije vaše organizacije/kluba/kampa morat ćete razviti komunikacijsku strategiju kao alat koji će vam u tome pomoći. Identitet vaše organizacije/kluba daje se u njegovom vizualnom identitetu – to je ono što u očima javnosti predstavlja sliku vaše vizije i misije. To vrijedi i za vaše DOS programe i aktivnosti – svaki put kada organizirate višesportski događaj na otvorenom neka on odražava vaš cjelokupni rad – uskladite njegov vizual i vrijednosti sa svojim radom, održavajte svoj identitet cijelo vrijeme.

Glavna uloga komunikacijske strategije je osigurati promociju vašeg rada i aktivnosti kojima se bavite. Trebate planirati svoju komunikaciju jer svaki put kada nismo kreatori svoje priče, lako možemo postati dio tuđeg narativa. Posjedujte svoju komunikaciju i to će vam pomoći da upravljate načinom na koji ljudi doživljavaju vas i vaš naporan rad.

KORAK 1: KOMUNIKACIJSKA SVRHA I CILJEVI

Svaka komunikacijska strategija treba imati svoju svrhu i ciljeve kroz koje vas vodi. Definirajte što želite postići svojom komunikacijom o DOS programu i/ili događaju (komunikacijska svrha), a zatim odlučite kako ćete to učiniti (komunikacijski ciljevi).

Vaša komunikacijski SVRHA može biti, na primjer, uvođenje DOS programa u novu upotrebu, ali vaš komunikacijski CILJ trebao bi biti konkretniji, npr. dostići broj X prijava za DOS događaj koji organizirate. Pazite da ne planirate previše, ali također nemojte podcijeniti svoj utjecaj. Za ovo bi vaš cilj trebao biti SMART

Specifičan – ovo vam pomaže da postavite okvir u kojem ćete raditi. Znajte svoj utjecaj i domenu. Navedite način na koji ćete to raditi, u ovom slučaju kroz višesportske aktivnosti na otvorenom, i što želite postići.

Mjerljiv – trebali biste moći otkriti kvantitativni aspekt svog utjecaja. Ako znate broj svojih sudionika ili bilo koje druge podatke, navedite ih..

Dostižan– znajte svoje kapacitete i koliko možete učiniti

Realan – ne možemo promijeniti svijet preko noći. Učinimo to korak po korak.

Vremenski određen – znajte svoje datume i dinamiku aktivnosti. Također, planirajte i znajte kada ćete započeti i kada ćete završiti sa svojom kampanjom

Kada postavljate cilj za promicanje vašeg DOS događaja, pobrinite se da znate što želite postići. Ako pozivate mlade ljude da vam se pridruže, vaš cilj bi to trebao odražavati kako biste bili sigurni da ciljeve definirate u skladu s tim. Radite li na promociji već održane DOS aktivnosti, tada u svojim ciljevima definirajte okvir vaše komunikacije koji će tome odgovarati.

KORAK 2: CILJNA SKUPINA

Vrlo važan dio komunikacijskog putovanja također je poznavati svoju publiku, što znači da morate točno znati s kim razgovarate, poznavati svoju CILJNU SKUPINU: Budući da neće svi u vašoj publici imati iste karakteristike i sklonosti, također ćete morati učiniti SEGMENTACIJU vaše ciljne skupine kako biste detaljnije saznali tko su oni. Sve je to vrlo važno ako želite biti učinkovitiji u komunikaciji.

Kada kažemo da morate poznavati svoju publiku to znači da biste je trebali znati prepoznati među drugim mladim ljudima. Morate analizirati i razumjeti njihovo ponašanje, navike, sklonosti i izvedbe. Sve će vam to pomoći da znate kada im se trebate obratiti, na kojoj platformi i s kakvom porukom. Prednost bi bila da znate što misle o aktivnostima na otvorenom i sportu.

Za pojedine vrste kampanja i komunikacijskih proizvoda imat ćete različite publike i zato morate znati potkategorije vaše ciljne skupine. Npr., ako ciljate na srednjoškolce, morate znati da su njihove komunikacijske preferencije potpuno drugačije od studenata ili drugih skupina mladih. Za početak ih nećete moći kontaktirati dok su u školi i prema tome planirajte vrijeme objava u kampanji. Kontaktiranje njihovih učitelja za tjelesni odgoj mogao bi biti dobar način da se dođe do njih budući da je to autoritet koji priznaju i kojem vjeruju da će naučiti o višesportskim aktivnostima na otvorenom i njihovom mogućem sudjelovanju u njima. Ovo je samo mala ilustracija što biste trebali uključiti u analizu i pristup segmentima ciljne skupine.

Ako je ciljna publika za DOS događaj koji organizirate sastavljena od vaših “starih” korisnika, to znači da vas oni već poznaju i vaš pristup prema njima bit će izravniji i temeljen na prethodnoj povijesti vašeg odnosa. Ali, ako pozivate nove korisnike da vam se pridruže, vaš će pristup komunikaciji biti motivirajućiji i trebao bi jasnije objasniti prednosti DOS aktivnosti. Zbog toga doista morate znati svoju ciljnu skupinu. To će definirati vaš komunikacijski pristup u cjelini.

Projekt “Door Out to more Sport for all” sufinanciran je sredstvima Europske unije.