Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 6

Misija i vizija vašeg kluba/kampa/organizacije

Najbolji način da se predstavite je da znate šta je vaša pokretačka snaga. Za ovo morate znati misiju i viziju vašeg kluba/kampa/organizacije. Da biste osmislili izjavu koja definiše vašu misiju, razgovarajte sa svojim članovima zašto vaša organizacija postoji, koji problem pokušavate da rešite, koje su vaše vrednosti i za šta verujete da je potrebno da se promeni u svetu ili zajednici.

Da bi vaša vizija bila autentična, razmislite o svom cilju i konačnom stanju koje smatrate idealnim. Kakav uspeh bi vašu organizaciju učinio nepotrebnom? Potrudite se da vaša misija i vizija odražavaju srž vašeg rada i truda, i da svi razumeju za šta se zalažete i kako to planirate da postignete. Kada ovo shvatite kako treba, sve ostale segmente komunikacije biće prilično lako razviti. Takođe, vaši članovi uvek treba da znaju za šta se zalažete i da se ponašaju u skladu s tim.

PRIMERI VIZIJA I MISIJA SPORTSKIH KLUBOVA I ORGANIZACIJA:

Ovde možete videti neke primere koji mogu da posluže kao inspiracija vama i vašem timu kada budete razvijali vaši misiju i viziju:

VIZIJE:

Stvaramo prilike u sportu tako što obezbeđujemo profesionalno okruženje u kom svako može da dostigne svoj pun potencijal – Akademija sporta, Ujedinjeno Kraljevstvo (The Sports Academy, UK)

Svet u kome svako dete stiče pravo na opstanak, zaštitu, razvoj i učešće (organizacija „Save the Children“)

Transformišemo zajednice tako što inspirišemo ljude širom sveta da otvore um, prihvate i uključe osobe sa intelektualnim invaliditetom, a time i svakoga ko se smatra drugačijim (Specijalna olimpijada)

MISIJE:

Nastojimo da pružimo jednaku priliku za razvoj fizičkog, mentalnog i emocionalnog rasta naših igrača i drugih članova kluba kao što su treneri, menadžeri, članovi odbora, volonteri i članovi porodice, bez obzira na njihov pol, etničku pripadnost ili uzrast. (fudbalski klub Suffolk Park)

Branimo prava ljudi širom sveta (Human Rights Watch)

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.