Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 6

Komunikacija sa mladima

Da biste bili uspešniji u komunikaciji sa publikom, morate da strukturirate svoju komunikaciju. Morate znati ko šta treba da radi, za koga i gde. Svi takođe, pre svega, treba da znaju i zašto rade to što rade. Zato morate pripremiti komunikacionu strategiju omladinskog kluba/kampa/organizacije i biti spremni da pripremite komunikacione planove za svaku aktivnost koju želite da komunicirate sa svojim korisnicima i širom publikom. Kada shvatite kako se ovo radi, želećete da ovaj princip implementirate i za sve svoje druge aktivnosti jer vam to čini život mnogo lakšim.

Kada želite da radite na poboljšanju svoje komunikacije, morate imati na umu tri stvari:

Šta je vaš identitet? – Morate da znate ko ste i zašto vaša organizacija/klub/kamp postoji, kojim vrednostima se vodite u svom radu i koje promene želite da donesete u svojoj zajednici.

Kako da predstavite sebe? – Treba da razmislite o tome na koji način se predstavljate drugima, koja su vaša vizualna i verbalna sredstva, kako vas drugi percipiraju na osnovu vaše postojeće vizualne prezentacije i šta bi trebalo uraditi drugačije.

Kako komunicirate ono što ste vi? – Treba da shvatite ko je vaša publika i koji je najbolji način da joj se približite. U ovom trenutku treba da razumete ko čini vašu publiku i koji je najbolji pristup koji treba primeniti da biste im prišli.

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.