Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 5

KORACI ZA PLANIRANJE I IMPLEMENTACIJU KAMPANJA ZA PODIZANJE SVESTI

KORAK 1: Odaberite temu kampanje – Za početak treba da izaberete temu na kojoj ćete raditi. To može biti neka trenutna potreba koju ste prepoznali u svojoj zajednici ili neka tema koja je u trendu ako biste hteli da se pridružite tekućoj debati o stvarima koje su važne, posebno mladima. Kao tačka okupljanja mladih, imate odgovornost da dodatno razmislite o izazovima sa kojima se mladi suočavaju. Trebalo bi da više razmišljate o njihovoj dobrobiti i o načinima kako je postići. Pošto mladi ljudi obično veoma pozitivno reaguju na ovakve aktivnosti, trebalo bi da nastavimo sa njihovom realizacijom kroz naš rad.

KORAK 2: Pronađite najbolji format za vašu kampanju – U ovom trenutku treba da izaberete koji tip kampanje ćete pokrenuti. Potražite opciju koja je najprikladnija za poruku koju delite i za resurse koje imate.

KORAK 3: Napravite spisak resursa koji su potrebni za kampanju – Treba da navedete ljudske, materijalne i finansijske resurse koje imate za organizovanje kampanje. Ovde bi takođe trebalo da razmislite o prikupljanju sredstava i saradnji sa drugim strankama koje su komplementarne sa vašom akcijom i koje se takođe mogu pridružiti i dati svoj doprinos.

KORAK 4: Definišite poruku kampanje – Vaša poruka je uvek srž promene koju želite da uvedete. To je ono što treba da vas vodi u vašim namerama i što na najbolji mogući način treba da saopšti šta želite da postignete. Neka ona bude kratka, jednostavna i razumljiva za vašu publiku. Takođe, razmislite o izboru reči – trebalo bi da budu inspirativne i da odražavaju pozitivne emocije.

KORAK 5: Napravite dinamički plan za realizaciju kampanje – U ovom trenutku bi trebalo da napravite plan za svoju kampanju. To znači da ćete planirati vreme, zadatke i uloge u kampanji. Svi koji su u nju uključeni treba da prate dogovorenu dinamiku i doprinose na način koji je definisan u planu kampanje. Zapamtite, plan nije ništa, ali planiranje je sve. Dakle, proces kontinuiranog planiranja je ono što je važno.

KORAK 6: Podrška za vašu kampanju – Kroz kampanju ćete verovatno dobiti nove pristalice i pratioce, ali pre nego što pokrenete kampanju morate znati ko je deo vaše koalicije. Pored podrške u resursima potrebnim za kampanju, morate pronaći i one koji će vam pomoći da prenesete poruku. To mogu biti druge organizacije ili klubovi, zvanične institucije i javni akteri, ali mogu biti i mladi ljudi koji su naši korisnici spremni da podele proizvode kampanje sa svojim pratiocima.

KORAK 7: Evaluacija kampanje – Kada se kampanja završi, potrebno je da izmerite njene efekte. Razgovarajte sa svojom grupom i proverite njihovo viđenje, ali takođe razgovarajte sa svojom publikom i pokušajte da izmerite uticaj koji je kampanja imala na njihove stavove i mišljenja o temi o kojoj ste govorili. Evaluacija je tačka u kojoj možete da učite iz svog iskustva i da se poboljšate za sledeće akcije koje ćete preduzeti.

Sada kada znate sve korake za uspešnu kampanju za podizanje svesti, spremni ste da pokušate da je organizujete. Pratite ova jednostavna pravila da biste učinili život u vašoj zajednici boljim.

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.