Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 5

VRSTE KAMPANJA ZA PODIZANJE SVESTI KROZ SPORT

Hajde da bolje pogledamo kako možemo da koristimo sport za podizanje svesti na način koji se bolje strukturisan i motivišući. Ako tražite optimalnu vrstu kampanje za podizanje svesti, trebalo bi da pogledate sledeće opcije formata:

ONLAJN PROMOCIJA VAŠIH CLJEVA/VREDNOSTI

Kampanje za podizanje svesti mogu biti fokusirane na promociju vrednosti za koje se zalaže vaš klub/kamp/organizacija. Ova vrsta kampanja se može uraditi sa minimalnim naporima i budžetom jer se može realizovati na već uspostavljenim društvenim mrežama i dalje deliti onlajn. Ova vrsta kampanja je dobra za izgradnju imidža vašeg kluba/kampa/organizacije i može se voditi s vremena na vreme da biste podsetili svoje korisnike na to za šta se zalažete i da biste izgradili svoju sliku u javnosti. Primeri: promocija fer pleja, kampanja protiv govora mržnje itd.

AKTIVNOSTI ZA POVEĆANJE UČEŠĆA MALDIH I AKTIVIZMA

U ovoj vrsti kampanje klub/kamp/organizacija može organizovati dodatne aktivnosti pored svog uobičajenog rada. Tako mogu da rade na jačanju učešća i aktivizma mladih u cilju rešavanja nekih pitanja u lokalnoj zajednici. Učešćem u tim aktivnostima mladi ljudi grade osećaj da su deo društva, a klub/kamp/organizacija može osnažiti društvenu komponentu njihovog angažovanja. Primeri: organizovanje turnira u humanitarne svrhe, aktivnosti na čišćenju životne sredine itd.

DUGOROČNE INTEGRISANE KAMPANJE

U ovim kampanjama možete kombinovati onlajn i oflajn aktivnosti i one obično traju duži vremenski period. Za ove vrste kampanja vaš klub/kamp/organizacija treba da ima veoma razvijene komunikacijske veštine (više o strategiji komunikacije u sledećem odeljku). Mogu se organizovati tako da istaknu društvenu odgovornost vašeg kluba/kampa/organizacije kako biste pokazali da obraćate pažnju na svoj uticaj na društvo i životnu sredinu.

U zavisnosti od vaših trenutnih potreba možete izabrati jedan od opisanih formata, ali možete ih i kombinovati da biste postigli svoje ciljeve.

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.