Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 4

DOS metode učenja

6. GRAD NA PUTU

Tema:

održivi razvoj, ekologija, otporna arhitektonska rešenja

Ciljna grupa:

17+

Veličina grupe:

Broj učesnika zavisi od mogućnosti organizatora aktivnosti. Ako možete da radite sa učesnicima koji su na biciklima, ograničite broj na 15 osoba da biste mogli lakše da se krećete kroz grad/selo.

Vreme:

Najmanje 90 minuta

Materijali i okruženje:

Svaki učesnik treba da ima bicikl. Pripremite papire i markere za rad u grupi. Izaberite trasu kojom ćete se voziti u svom gradu imajući u vidu kapacitete vaše grupe. Za manje iskusne učesnike organizujte aktivnost u gradskom parku ili na drugom otvorenom prostoru bez saobraćaja.

Pregled:

Kroz biciklističku aktivnost, učesnici će tražiti nova održiva rešenja za razvoj grada.

Priprema:

Dogovorite sa učesnicima mesto sastanka. Ako iznajmljujete bicikle, to može biti stanica za iznajmljivanje ili ako učesnici dolaze sa svojim ili pozajmljenim biciklima možete ići direktno na odabranu lokaciju. Pripremite tačnu rutu i pripremite mapu koju ćete podeliti učesnicima. Odlučite se za nekoliko ruta u zavisnosti od toga koliko grupa ćete imati

Uputstvo:

Korak 1 – Nakon sastanka sa učesnicima na početnoj tački, podelite ih u grupe i podelite im mape njihovih ruta. Zadatak im je da prođu kroz rutu i tokom vožnje zastanu na lokacijama za koje misle da bi se mogle preurediti ili dalje razvijati. Učesnici treba da diskutuju i formulišu svoje predloge za intervencije koje bi dovele do održivijih rešenja u arhitekturi.

Trebalo bi da znate njihovu lokaciju sve vreme tokom aktivnosti i zato razmenite kontakte sa njima i pratite GPS lokaciju najmanje jednog člana grupe. Obavezno objasnite učesnicima da ćete pratiti njihovu lokaciju samo tokom aktivnosti, da ona neće biti zloupotrebljena ni na koji način i da se sprovodi isključivo iz bezbednosnih razloga. (Pobrinite se da vaša organizacija vodi računa o zaštiti podataka i za sve druge slične onlajn aktivnosti).

Učesnici bi trebalo da budu u mogućnosti da vas pitaju sve što im nije jasno u vezi sa vremenskim okvirom, lokacijom, hitnim slučajevima, komunikacijom sa facilitatorima tokom aktivnosti itd. – dajte im dovoljno vremena za to.

Korak 2 – Nakon aktivnosti učesnici treba da vam se pridruže na mestu sastanka i da razmene svoje rezultate sa drugim grupama. Tokom svojih prezentacija treba da detaljno opišu lokacije koje su odabrali, da pokažu njihove slike i predstave nova rešenja koja nude.

Korak 3 – kada sve grupe završe svoje prezentacije, započnite plenarnu diskusiju kao i prikupljanje povratnih informacija od vaših učesnika.

Saveti:

U pozivnom pismu podsetite učesnike da se dobro pripreme za različite vremenske prilike, da ponesu vodu i užinu jer će izgubiti deo energije tokom fizičke aktivnosti tj. vožnje bicikla.

U uvodu na početku aktivnosti podelite informacije o opštim principima urbane i pejzažne arhitekture da biste inspirisali svoje učesnike. Tražite od njih da budu kreativni i inovativni ali takođe razmišljajte o realnim okolnostima da biste dobili što više rezultata koji bi mogli da budu primenljivi.

Ideje za evaluaciju i prikupljanje informacija:

Kako ste se osećali tokom vožnje?

Da li su članovi međusobno sarađivali i podržavali jedan drugog tokom aktivnosti?

Da li je bilo izazovno odlučiti koja lokacija treba da se preuredi?

Koji je bio fokus vaših novih održivih arhitektonskih rešenja?

Da li ste se oslanjali na postojeća arhitektonska rešenja kada ste osmišljavali svoje predloge?

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.