Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 4

DOS metode učenja

6. GRAD NA CESTI

Tema:

održivi razvoj, ekologija, otporna arhitektonska rješenja

Ciljna skupina:

Osobe 17+

Veličina grupe:

Broj sudionika će ovisiti o mogućnostima organizatora aktivnosti. Ako ste u mogućnosti raditi sa sudionicima koji posjeduju bicikle, onda ograničite grupu na 15 kako biste se lakše kretali kroz grad/selo

Vrijeme:

Najmanje 90 minuta

Materijali i postavke:

Svaki sudionik treba imati bicikl. Pripremite papire i markere za grupni rad. Odaberite rutu za vožnju u svom gradu imajući u vidu kapacitete vaše grupe. Za manje iskusne sudionike organizirajte aktivnost u gradskim parkovima i otvorenim prostorima bez javnog prometa.

Pregled:

Kroz biciklističku aktivnost sudionici će tražiti nova održiva rješenja za razvoj grada.

Priprema:

Dogovorite sa sudionicima mjesto sastanka. Ako iznajmljujete bicikle to može biti stanica za iznajmljivanje ili ako sudionici dolaze sa svojim ili posuđenim biciklima možete otići direktno na odabranu lokaciju. Pripremite točnu rutu i s njom pripremite kartu kako biste je podijelili sa sudionicima. Odlučite se za nekoliko ruta ovisno o tome koliko ćete grupa imati.

Upute:

Korak 1 – Nakon sastanka sa sudionicima na početnoj točki, podijelite ih u grupe i podijelite im karte njihovih ruta. Zadatak im je proći rutu i tijekom vožnje zaustaviti se na mjestima za koja misle da bi ih se moglo preurediti ili dodatno doraditi. Trebali bi raspraviti i formulirati svoje prijedloge intervencija koje bi dovele do postizanja održivijih rješenja u arhitekturi.

Trebali biste imati njihovu lokaciju cijelo vrijeme tijekom aktivnosti, stoga razmijenite kontakte s njima i imajte GPS lokaciju barem jednog člana grupe. Obavezno objasnite sudionicima da ćete pratiti njihovu lokaciju samo tijekom aktivnosti, da to neće biti zloupotrijebljeno ni na koji način i da se provodi isključivo iz sigurnosnih razloga. (Provjerite vodi li vaša organizacija brigu o zaštiti podataka i za sve druge slične online akcije).

Sudionici bi vas trebali moći pitati sve što im nije jasno u vezi s vremenskim okvirom, lokacijom, hitnim slučajevima, komunikacijom s voditeljima tijekom aktivnosti itd. Dajte im dovoljno vremena za to.

Korak 2 – Nakon aktivnosti sudionici bi vam se trebali pridružiti na mjestu sastanka i razmijeniti svoje rezultate s drugim grupama. U prezentacijama bi trebali detaljno opisati lokaciju koju su odabrali, pokazati slike iste i predstaviti nova rješenja koja nude.

Korak 3 – Nakon prezentacije svih grupa započnite plenarnu raspravu sa svojim sudionicima i dio za promišljanje i evaluaciju.

Savjeti:

U pozivnici podsjetite sudionike da se pripreme za drugačije vrijeme, da ponesu vodu i grickalice jer će gubiti energiju zbog fizičkih napora vožnje biciklom.

 

U uvodu aktivnosti podijelite znanje o glavnim načelima urbane i krajobrazne arhitekture kako biste nadahnuli svoje sudionike. Obavezno tražite od njih da budu kreativni i inovativni, ali i da razmišljaju o stvarnim okolnostima kako biste dobili više rezultata koji bi mogli biti primjenjivi.

Ideje za promišljanje i evaluaciju:

Kako je bilo tijekom vožnje?

Je li grupa surađivala i podržavala se međusobno tijekom aktivnosti?

Je li bilo teško odlučiti koju lokaciju treba „preurediti“?

Što je bio fokus vaših novih održivih arhitektonskih rješenja?

Jeste li se pri odlučivanju o svojim prijedlozima oslanjali na postojeća arhitektonska rješenja?

Projekt “Door Out to more Sport for all” sufinanciran je sredstvima Europske unije.