Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 4

DOS metode učenja

4. UDAHNI, IZDAHNI

Tema: izazovi u vezi sa očuvanjem živote sredine, razvoj, donošenje odluka
Ciljna grupa: preko 16 godina starosti
Veličina grupe: 10-20 učesnika
Vreme

60 minuta. Ako grupa želi da detaljnije diskutuje o predlozima, ponudite im dodatnih 30 minuta.

Materijali i okruženje:

Tokom ove aktivnosti biće vam potrebni papiri i marketi za grupni rad. Aktivnost treba da se realizuje na bilo kom mestu na otvorenom gde možete da garantujete za bezbednost učesnika. Najbolje okruženje je plaža ili planinski vrh.

Pregled:

Kroz meditaciju na otvorenom učesnici će pokušati da iznesu svoje ideje o budućnosti društva. oni će ponuditi neka rešenja za prevazilaženje ili izbegavanje mogućih problema koje očekuju.

Priprema:

Odaberite mesto za svoju aktivnost. Uverite se da je put do lokacije bezbedan. Pripremite prostirke za sedenje u krug ili neku drugu alternativu. Diskutujte sa učesnicima o datoj temi.

Uputstvo:

Korak 1: Započnite ovu aktivnost u formi vođene fantazije. Učesnici treba da sede u krugu, na livadi. Zamolite ih da se opuste i razmišljaju o zvukovima prirode koji ih okružuju, da osete travu i tlo pod sobom.

Korak 2: Kada se učesnici opuste, podstaknite ih da razmišljaju o vremenu kada je priroda počela da buja; kako je sve to počelo; navedite ih da misle o prvim biljkama i prvim životinjama koje su rasle na livadi. Recite im da zamisle momenat kada je čovek prvi put kročio ovde. Kako se taj čovek osećao? Koje su bile njegove prve misli i utisci? kako je priroda reagovala na njega? Recite im da se vrate u taj trenutak i da razmisle šta se sve događalo u njemu na ovoj livadi. U kom kontekstu ona postoji? Šta je osnovni problem za njeno postojanje? zatim recite svojim učesnicima da odu u budućnost i pokušaju da zamisle tu istu livadu za 50 godina ili više.

Korak 3: Podelite učesnike u manje grupe i zamolite ih da razmene mišljenja o meditaciji. Zamolite ih da nabroje sve moguće probleme i izazove koji su povezani sa postojanjem ove livade i njenog okruženja? Šta je to što mogu zajedno da učine da bi sprečili neke od tih scenarija? Šta bi trebalo da preuzmu nadležni organi? Da li postoji način da ih ubedimo da to učine?

Korak 4: Grupe treba da predstave svoj rad dugim učesnicima i da razmene mišljenja o svojim zaključcima.

Ideje za evaluaciju i prikupljanje povratnih informacija:

Da li su svi osećali da su mogli da učestvuju i doprinesu radu?

Kako su se osećali kada ste dobili povratne informacije o svom predlogu?

Da li su zadovoljni rešenjima koja su ponuđena u grupi?

Koja će biti njihova prava kao građanina u budućnosti?

Koje će biti njihove obaveze kao građanina u budućnosti?

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.