Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 4

DOS metode učenja

3. ŠAKA I STOPALO

Tema: izazovi u vezi sa očuvanjem živote sredine, participacija, otpornost
Ciljna grupa:

preko 17 godina starosti

Veličina grupe:

10-20 učesnika podeljenih u dve grupe

Vreme:

Preporučeno vreme trajanja je 90 minuta.

Davanje instrukcija traje 10 minuta.

Svako poluvreme treba da traje 20 minuta, a pauza između njih 10 minuta.

Poslednjih 30 minuta služe za povratne informacije i evaluaciju.

Materijal i okruženje: Aktivnost se dešava na terenu, poželjno sa golovima. Potrebna vam je lopta, Oznake za timove i predmeti kojima ćete obeležiti golove ako oni ne postoje.
Pregled:

Učesnici u isto vreme igraju fudbal i rukomet. Timovi koji igraju se dogovaraju oko pravila igre. U ovoj igri ne postoje golmani. Ako jedan tim prekrši dogovorena pravila igre, beleži se poen za drugi tim.  

Priprema:

Ova aktivnost je fizički veoma zahtevna. Treba da proverite da li vaši učesnici smatraju da im njihova kondicija dozvoljava da učestvuju u njoj i da li imaju neke zdravstvene probleme koji bi mogli da budu prepreka njihovom učestvovanju. Svaki im treba da ima trenera u najmanju ruku ali možete takođe dodati još uloga kako bite uključili sve učesnike koji ne igraju aktivno. Trebaće vam bar jedan pomoćnih facilitatora za ovu aktivnost kako biste imali jasan pregled događaja.

Uputstvo:
  1. 1. Podelite grupu na dva tima. Objasnite ih zadatak i dajte im uputstva za beleženje rezultata i praćenje čitave utakmice. Pre početka igre, timovi treba kratko da se dogovore o pravilima igre. Oni treba tačno da definišu situacije u kojima će poeni pripasti suprotnom timu. Svaki tim treba da ima po 4 aktivna igrača u jednom trenutku. U svakom timu treba da bude bar jedna ženska osoba u svakom trenutku. Kada naiđu na neku izazovnu situaciju, oba tima se sastaju da bi diskutovali i doneli odluku o rešenju.

    2. Timovi treba da se povuku i osmisle imena, odaberu trenere i dodele međusobno sve ostale uloge u timu kao i da diskutuju o svojim taktikama.

    3. Počnite utakmicu i poštujte pravila za dodelu poena.

    4. posle utakmice tražite povratne informacije od učesnika.

Ideje za evaluaciju i prikupljanje informacija:

Opišite jednom rečju kako ste se osećali tokom utakmice.

Da li je bilo nekih većih problema ili konflikata tokom igre? Da li su oba tima poštovala dogovorena pravila?

Kako ste razrešili konfliktne situacije?

Šta ste primetili u vezi sa drugim igračima?

Kada ste vi igrali, šta ste radili?

Kako je tekla komunikacija unutar vašeg tima?

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.