Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 4

DOS metode za učenje

1. ORIJENTACIJA KA JEDNAKOSTI

Tema:

timski rad, jednakost, liderstvo, rešavanje problema

Ciljna grupa:

15 godina i stariji, ali ukoliko dobro pripremite aktivnost, možete uključiti i mlađe učesnike

Veličina grupe:

10-20 učesnika podeljenih u manje grupe

Vreme:

Preporučeno vreme trajanja je 60 minuta. Možete prilagoditi vreme trajanja ukoliko je potrebno, kraće za mlađu decu, duže i komplikovanije za mlađe punoletnike.

Materijal i okruženje:

Aktivnost se realizuje na otvorenom, najbolje u šumi. Trebaće vam papiri i olovke da obeležite rutu i da zapišete izazove. Koristite maštu da pričvrstite izazove na drveće na prirodan način koji mu neće naškoditi. Ako osmislite naprednije izazove, možete da ih napravite i od drugih materijala ako bude potrebno.

Pregled:

ovo je aktivnost učenja koja se zasniva na orijentiringu. Učesnici će imati priliku da prevaziđu različite prepreke na putu ka otkrivanju osnova timskog rada, jednakosti, liderstva i rešavanja problema.

Priprema:

Pripremite rutu za aktivnost orijentiringa i obeležite je potrebnim simbolima ili znakovima. Za svaku tačku na ruti treba da pripremite konkretan zadatak i da ga stavite u kovertu. Pobrinite se da ruta bude bezbedna za vaše učesnike ali takođe pokušajte da izaberete rutu koja je za njih izazovna. pre organizovanja ove aktivnosti, razmotrite kapacitete vaših učesnika, npr. šuma nije dobar izbor ako imate u grupi učesnike sa invaliditetom itd. Podsetite učesnike da se obuku u skladu sa vremenskim prilikama i okruženjem kroz koje će se kretati.

Uputstva:

Ova aktivnost je pojednostavljeni orijentiring. Osmislite rutu u određenoj oblasti (na primer kroz park ili manju šumu). Obeležite rutu tako što ćete na drveće okačiti strelice, oznake itd. koverte s postavljaju na strateškim mestima duž rute. Učesnici se kreću duž rute zajedno kao grupa. Kada pronađu kovertu, treba da reše izazov koji je u njoj sakriven pre nego što pređu na sledeću fazu on. Cilj je da se pređe cela ruta i uspešno završe svi zadaci.

Neki primeri izazova koje možete postaviti učesnicima:
  1.  Jedna osoba se pretvara da je slepa, a drugi treba da je vode kao bi izvršili neki zadatak.
    2. Jedna osoba je odabrana da bude vođa. Ostali učesnici u grupi se pretvaraju da su slepi, a vođe im pomaže da izvrše određeni zadatak.
    3. Grupa treba da podrži dva člana da prevaziđu određeni penjački izazov ili sličan zadatak u vezi sa fizičkom aktivnošću.
Saveti:

A. Objasnite učesnicima da treba da sarađuju i da ovo nije takmičenje;
B. kao facilitator budite uvek na raspolaganju svojim učesnicima ako im je potrebno neko dodatno objašnjenje ili podrška;
C. Prilagodite zadatke uzrastu učesnika;
D. ne pokušavajte da rešite zadatak umesto svoje grupe, već im dozvolite da to urade sami kako bi nešto naučili kroz to iskustvo.

Ideje za evaluaciju i prikupljanje povratnih informacija:

Kada pitate svoje učesnike kako se osećaju i kakvi su im utisci o aktivnosti, treba da ih inspirišete da razmene informacije o sledećim aspektima aktivnosti:
– Kako je tekla komunikacija u timu? Da li su članovi tima preuzimali određene uloge? Koje su uloge prepoznali? koje su karakteristike tih uloga? Ko je bio vođa grupe?
– Kako su tekli procesi rešavanja problema? Da li su prepoznali faze ovog procesa? Da li su procesi isti u stvarnom životu? Kako je njihova uloga u timu uticala na njihovo učešće u procesu rešavanja problema?

    Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.