Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 1

Kako privući mlade ka sportu?

Kao što smo već naveli, nedostatak fizičke aktivnosti i posvećenosti sportu kod mladih ljudi predstavlja veliki izazov koji je povezan sa globalnim zdravstvenim problemom. Sve ovo ukazuje na nedostatak motivacije za sport kod mladih. Ovaj problem je najviše inspirisao pristupe koje smo dali u Priručniku. 

FOKUSIRAMO SE NA SLEDEĆE ASPEKTE KADA JE U PITANJU MOTIVISANJE MLADIH LJUDI:

AKTIVNOSTI NA OTVORENOM – Odabir otvorenog prostora za aktivnosti koje ćemo predstaviti u skladu je sa preferencijama mladih ljudi koji su vremenom sve više zainteresovani za bavljenje sportom na otvorenom, kako je pokazalo naše istraživanje. Aktivnosti na otvorenom doprinose poboljšanju mentalnog i fizičkog zdravlja mladih ljudi i zato, ako želimo da podstaknemo učestvovanje mladih u sportskim aktivnostima, moramo da radimo u skladu sa trendovima i potrebama mladih. Dalje, mlade generacije pokazuju interesovanje za pitanja koja se tiču očuvanja životne sredine i ekologije više nego generacije pre njih. 

VIŠESPORTNE AKTIVNOSTI – Pristup koji uključuje više sportova otvara nam mogućnost da pristupimo velikom broju mladih ljudi. Oni imaju različite preferencije u sportu, a kombinacija više sportova pruža nam bolju šansu da pogodimo njihova interesovanja. Takođe očekujemo da će oni biti zaintrigirani ovim pristupom jer je inovativan i kreativan, što veoma dobro rezonira sa mlađom publikom. Kada napravimo kombinaciju različitih sportova to ima tendenciju da učini aktivnosti koje nudimo prijemčivijim i interesantnijim za mlade. Mnogo primera za kombinovanje različitih sportova je opisano u delu Priručnika u om su prikazane metode. Kada budete počeli da koristite DOS pristup potpuno samouvereno, počećete sami da kreirate metode koje vam najviše odgovaraju.

OBRAZOVANJE U SPORTU I KROZ SPORT – Mladi ljudi žele da uče na nove načine. Ovu mogućnost dobijaju kroz neformalno obrazovanje. Onu uče kroz participaciju, a ovaj okvir je primenljiv na učenje kroz sport. Sport je veoma dobro sredstvo za dostizanje novih znanja i veština i verujemo da ćemo kombinovanjem obrazovanja i sporta uspeti da inspirišemo mlade ljude da se bave sportom u većem broju jer će na taj način steći nove veštine i znanja, a u istovremeno i poboljšati svoje fizičko i mentalno zdravlje. Kroz sticanje novih veština i znanja, mladi su osnaženi da aktivno doprinesu razvoju svojih zajednica kao i društva uopšte.

KAMPANJE ZA PODIZANJE SVESTI – Mnoge kampanje za podizanje svesti se vode kroz sport. Sport je privlačan mladim ljudima i oni rado učestvuju u kampanjama za podizanje svesti koje su vođene kroz ovaj medijum. U priručniku smo takođe objasnili kako bi to trebalo da uradite da biste svojim radom privukli što više mladih ljudi.

KOMUNIKACIJA – Tražili smo najbolju formulu za pristupanje mladima i u delu priručnika u kom govorimo o komunikaciji, ponudili smo vam alate i veštine koje će vam pomoći ds uključite mlade tako što čete im poslati prave poruke i zainteresovati ih za višesportne aktivnosti na otvorenom. Objašnjenje benefita koje će mladi dobiti iz ovih aktivnosti igra važnu ulogu. Kada ih putem društvenih mreža motivišemo da dođu, velike su šanse da će se mnogi od njih angažovati i nastaviti da učestvuje u sportskim aktivnostima. 

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.