Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 4

DOS metode učenja

5. PEŠAČENJE ZA SARADNJU

Tema: inkluzija, donošenje odluka, upravljanje kriznim situacijama, upravljanje vremenom
Ciljna grupa:

18 godina i stariji, ali ukoliko dobro pripremite aktivnost možete uključiti i mlađe učesnike

Veličina grupe: 10-20 učesnika
Vreme:

Preporučeno vreme trajanja je 90 minuta. Možete prilagoditi trajanje ukoliko je potrebno i ukoliko ruta zahteva više vremena.

Materijal i okruženje:

Koverte sa ulogama za učesnike. Paketi za učesnike sa vodom, užinom i potrebnim rekvizitima.

Aktivnost treba da se organizuje u prirodi, najbolje je koristiti prethodno obeleženu pešačku stazu koja je poznata učesnicima.

Pregled:

Activity is done in a form of hiking. During the walk through nature participants are getting various tasks they have to fulfill. Tasks are formulated in a way that they can be resolved only through collaboration.

Priprema:

Choose the route that is moderatly challenging for your group. Tell your participants to put on the right gear for hiking (meaning comfortable and warm clothes if needed and shoes for walking). This activity should be implemented by at least two experienced facilitators.

Uputstvo:

Korak 1 – Počnite sa objašnjenjem mera bezbednosti koje svi treba da imaju na umu tokom aktivnosti. Podelite sa učesnicima savete za njihovo pešačenje i dogovorite se da niko ne preduzima nikakve nepotrebne rizike tokom aktivnosti. Recite grupi koja je ciljna tačka rute i posavetujete ih da se niko ne odvaja od grupe tokom šetnje.

Korak 2 – Podelite papire sa ulogama među učesnicima. Dajte im nekoliko minuta da razumeju i prihvate svoje uloge: gluva osoba, osoba sa teškoćama pri učenju, slepa osoba. Uloge su poznate svim članovima i grupa se može informisati o njima. Nemaju svi u grupi uloge.

Treba da date učesnicima sledeći spisak zadataka:
1. Treba da odlučite o redosledu ljudi u koloni i da se tako krećete do kraja zadatka.

2. Treba da izaberete vođu grupe i nekoga ko će biti pregovarač. Vođa treba da koordiniše grupu, a pregovarač treba da pregovara sa facilitatorima o promenama u trasi i drugim promenama koje su potrebne tokom aktivnosti a o kojima se grupa prethodno dogovorila. još jedna uloga koju treba da dodelite je merač vremena koji će vam reći kada treba da izvršite koji zadatak.

3. 15 minuta od početka šetnje treba da počnete da pevate pesmu oko koje ste se prethodno dogovorili unutar grupe kao inspiraciju za marš. Svi treba da pevaju ili da doprinose tako što će imitirati zvukove instrumenata.

4. 30 minuta od početka šetnje treba da stanete i napravite najveću moguću kulu od prirodnih otpadaka koje ćete naći u šumi.

5. 50 minuta od početka šetnje treba igrate igru „Na slovo, na slovo“ unutar grupe.

6. 70 minuta od početka šetnje neko iz grupe treba da ide unazad tokom 5 minuta.

7. Facilitator će vam dati konačni zadatak na ciljnoj tački na kraju rute u 80. minutu +.

Nekoliko učesnika treba da dobije tajne zadatke.
Zadatak 1: Svaki put kada neko iznese neki predlog, vi treba da se bunite i izrazite neslaganje.
Zadatak 2: Svakih 5 minuta treba da se žalite na trasu i da insistirate da se vratite.
Dodajte još zadataka: ????

Saveti:

Treba da prilagodite zadatke svojim potrebama ali oni treba da budu izazovni.

Konačni zadatak koji ćete dati učesnicima može biti da nekoliko minuta hodaju veoma sporo / na jednoj nozi / sa jednim zatvorenim okom ili da na sličan način učinite da im šetnja bude pomalo neprijatna.

Ideje za evaluaciju i prikupljanje povratnih informacija:

Nakon što pitate svoje učesnike kako su se osećali tokom celog iskustva, pokušajte da saznate njihove utiske o njihovom doprinosu i o učinku cele grupe.

Pitajte učesnike da li su zadovoljni svojim vođama i njihovim radom.

Da li je pregovarač imao težak zadatak i da li je merač vremena bio dobar u svom radu?

Da li su zadovoljni svojim doprinosom?

Kako je bilo osobama sa posebnim ulogama u grupi?

Da li su se dobro snašli i da li su dobili potrebnu podršku grupe?

Da li je bilo nekih drugih učesnika koji su uticali na grupnu dinamiku i realizaciju zadataka?

Podelite sa svojim učesnicima neke povratne informacije o njihovom učinku kada je u pitanju upravljanje vremenom i nagovestite im da li su uspelu da odgovore na dati vremenski okvir.

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.