Door Out Sport VODIČ

Poglavlje 3

Što je DOS utjecaj na učenje?

Osim raznih vještina i znanja koje im DOS može pružiti, tu su i vrijednosti koje mladi ljudi mogu usvojiti učenjem kroz višesportske aktivnosti na otvorenom kao što su:

Cjeloživotno djelovanje i učenje

Uvažavanje i vrednovanje različitosti,

Osjećaj za mjesto i zajednicu i

Briga za okoliš u cijelom svijetu.

NA INTRAPERSONALNOJ RAZINI  

učenje kroz iskustva i razvoj vještina, znanja, karaktera, otpornosti i pozitivnog pristupa preuzimanju rizika.

NA MEĐULJUDSKOJ RAZINI  

poticanje smislenih odnosa među generacijama koje njeguju toleranciju, poštovanje i ljubaznos

NA DRUŠTVENOJ RAZINI 

razvijanje osjećaja za mjesto koje vodi do većeg angažmana u zajednici

NA GLOBALNOJ RAZINI  

poticanje povezanosti koja vodi do poštovanja i brige za prirodni svijet te uvažavanja biološke raznolikosti i održivosti

Uključivanjem aktivnosti učenja u svoj rad, sportski klubovi/eko kampovi/organizacije pridonijet će razvoju socijalnih kompetencija svojih članova i postati dio njihove integracije u zajednicu. Dodavanje nove vrijednosti njihovom radu motivirat će mlade ljude da budu aktivniji jer će od svojih vršnjaka učiti o dobrobitima sporta, a ne samo o bavljenju sportom.

Širi opseg aktivnosti daje još veću odgovornost sportskim klubovima i eko kampovima, ali njihov utjecaj je već sada vrlo značajan za mlade i njihov razvoj. Uključivanje DOS pristupa značilo bi samo strukturiranje kompetencija, znanja i vještina koje mladi već stječu na marginama svojih uobičajenih aktivnosti u sportskim klubovima / eko kampovima / organizacijama.

DOS aktivnosti su odlična prilika za mlade koji dolaze iz ranjivih društvenih skupina. Metodologija 

DOS predstavlja najbolju fuziju aktivnosti koja im je na mnoge načine korisna, ali im također može pomoći da postanu dio zajednice i zbliže se s vršnjacima. Učenja koja se odvijaju kroz kanal kao što su višesportske aktivnosti na otvorenom mogu se lako usvojiti i imati doživotne učinke.

DOS se može koristiti za uključivanje ranjivih društvenih skupina, razne kolektivne akcije, međukulturalne razmjene i druge svrhe. Lako može postati mjesto na kojem se različiti mladi ljudi mogu susretati i razmjenjivati. Čak i ako je tema vašeg događaja nešto drugo, poput bavljenja ekološkim pitanjima, način na koji okupljate svoje sudionike i vrijednosti koje pokazujete u svom radu i pristupu imat će pozitivne učinke na vaše sudionike i okolinu

Jedino što se prije toga treba dogoditi je da se odlučite koristiti ga u te svrhe. Umjesto toga, samo slijedite korake za organiziranje DOS aktivnosti i pričekajte rezultate.

Projekt “Door Out to more Sport for all” sufinanciran je sredstvima Europske unije.