Door Out Sport VODIČ

Poglavlje I.

Izazovi u sportu i oko sporta: kako potaknuti mlade da izaberu sport kao put ka prakticiranju zdravih i aktivnih stilova života?

Razmišljajući o potrebama mladih ljudi u razdoblju nakon pandemije najviše smo bili zabrinuti za njihovo fizičko i mentalno zdravlje. Tražili smo dokaze o utjecaju “lock down”-a, digitalnih aktivnosti umjesto osobnih, nedostatka društvenih interakcija i izlazaka vani. Iz naših nalaza je vidljiva i jasna potreba za intervencijom i sada smo spremni pripremiti aktivan odgovor na nju.

Svrha ovog Priručnika je predstaviti online podršku sportskim klubovima, organizacijama mladih i kampovima kako bi u svoj rad integrirali pristup više sportova na otvorenom koji će nadahnuti mlade ljude da se uključe u sportske aktivnosti. Priručnik će im pomoći da osmisle kreativne aktivnosti i postanu inovativniji i inkluzivniji u svom radu, kroz udruživanje snaga višesportskog pristupa na otvorenom, obrazovanja i građanskog aktivizma.

Kroz naš Priručnik predstavnici gore navedenih dionika naučit će kako koristiti sport za akcije podizanja svijesti usmjerene na rješavanje društvenih izazova u njihovoj zajednici i izvan nje, kao i omogućiti im stjecanje novih vještina i znanja korištenjem neformalnog obrazovanja kroz sport. Iz gore objašnjenih razloga, sigurno će biti na otvorenom jer mladi ljudi sve više i više vole ovu sportsku arenu. Nadalje, s namjerno osmišljenom metodologijom koja se temelji na sportu ciljat ćemo na pokrivanje niza područja kao što su uključivanje ranjivih društvenih skupina, djelovanje u smjeru prevladavanja ekoloških izazova, sudjelovanje mladih itd.

Korištenjem Priručnika naše će ciljne skupine moći odgovoriti na izazove s kojima su se susrele tijekom pandemije i unijeti novu dimenziju u svoj rad. Sportski klubovi će dobiti priliku raditi na razvoju novih vrsta aktivnosti koje su u skladu s preferencijama mladih. Slijedeći preporuke iz Priručnika, mogli bi privući više mladih da se počnu baviti sportom na strukturiran i organiziran način koji sportski klubovi nude.

Mladi su pokazali interes za suočavanjem s različitim globalnim izazovima, a sport ima svoju participativnu komponentu što ga čini idealnim u obrazovne svrhe kako bi im pomogao da steknu potrebne vještine i znanja za njihovo prevladavanje. Tu na scenu stupaju organizacije mladih. Kroz sport mogu doprijeti do brojnih mladih ljudi pogođenih pandemijom i ponuditi im svoju perspektivu i podršku, a istovremeno podržati sportske klubove da uključe neformalno obrazovanje u svoj rad.

Projekt “Door Out to more Sport for all” sufinanciran je sredstvima Europske unije.