O projektu

Upoznajte se sa projektom „Door Out Sport“ i naučite kako vam može koristiti.

Biblioteka

Istražite interaktivni DOS priručnik i podelite svoje metodologije.

Mreža

Pridružite se mreži klubova i organizacija  koje rade na promociji fizičkih aktivnosti kroz metodologije višesportnih aktivnosti na otvorenom.

NAŠE ZNANJE

Projekat DOS je posvećen promociji aktivnih stilova života kod mladih u Evropi kroz sportske aktivnosti na otvorenom. 

Istražite kako mi to radimo.

BIBLIOTEKA

DOS biblioteka sadrži set besplatnih metodologija, alata, saveta i instrukcija. One će omogućiti vašoj omladinskoj organizaciji, kampu ili sportskom klubu da uvede angažovane i atraktivne aktivnosti za mlade na otvorenom. 

POŠALJITE SVOJU METODOLOGIJU

Ukoliko imate inovativnu metodologiju za poboljšanje fizičke aktivnosti mladih, budite slobodni da je podelite! Kliknite na dugme ispod da biste saznali kako da podelite vašu metodologiju u nekoliko jednostavnih koraka.

MREŽA

DOS mreža spaja omladinske organizacije, sportske klubove i kampove sa ciljem da omogući razmenu znanja i saradnju na povećanju angažovanja mladih u sportu i fizičkim aktivnostima. Cilj ovih aktivnosti je promocija društvene inkluzije, razumevanja i zdravih stilova života.

Kliknite na dugme ispod da saznate kako vaš klub može da se učlani u mrežu.

 

NOVOSTI

Rezultati DOS Istraživanja

Rezultati DOS Istraživanja

Samo istraživanje je imalo zadatak da utvrdi dominantne navike i modele učešća mladih u sportu i fizičkim aktivnostima, kako se menjaju i kakav je uticaj COVID-19 pandemije na njih. Više od 330...

Partneri

CAMPING ASSOCIATION OF SERBIA
PSD STRAŽILOVO

KARATE KLUB MOSLAVINA

INTERKULTURA

KK MLADOST BITOLA

Projekat „Door Out to more Sport for all“ je kofinansiran od strane Evropske unije.